Szkoły Policealne – czesne 0 zł

Szkoły Policealne

Szkoły Policealne

Szkoła policealna to rodzaj szkoły przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
To szkoła dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie oraz przystąpić do egzaminu zawodowego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Dzięki zajęciom praktycznym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Informacja o szkole

Typ szkoły: policealna dla dorosłych
Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura
Cykl kształcenia: 1,5 roku i 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna

Wystawiamy:
– zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.
– legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Nauczamy języki obce na różnych poziomach zaawansowania.

Zawody i specjalności

zawody i kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

technik administracji 334306 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
AU.68. Obsługa klienta w jednostce administracji

technik archiwista 441403 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 (1,5 roku, 3 semestry)
Kwalifikacja:
MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

florysta 343203 (1 rok, 2 semestry)
Kwalifikacja:
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

technik informatyk 351203 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09.Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

technik optyk 325302 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

technik rachunkowości 431103 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
AU.36. Prowadzenie rachunkowości
AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

technik usług kosmetycznych 514207 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

technik weterynarii 324002 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacje:
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

opiekun medyczny 532102 ( 1 rok, 2 semestry)
kwalifikacje:
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

technik masażysta 325402 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

opiekunka środowiskowa 341204 (1 rok, 2 semestry)
Kwalifikacja:
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych

higienistka stomatologiczna 325102 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

terapeuta zajęciowy 325907 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • dokument tożsamości (do wglądu)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dostępny w sekretariacie szkoły)