Technik optyk (Kraków) – czym się zajmuje?

Praca technika optyka polega na dobieraniu, a także wykonywaniu okularów służących korekcji oraz innych metod służących zlikwidowania lub zniwelowania zidentyfikowanych wad refrakcji. By to osiągnąć, optyk dokonuje pomiarów oftalmicznych, równolegle wykonując naprawy lub prace konserwacyjne wszystkich dostępnych typów okularów i pomocy służących korekcji wzroku. Główne zadania tego specjalisty skupiają się zatem na wykonywaniu okularów korekcyjnych, dobieraniu najlepszych opraw, szkieł oraz soczewek okularowych.

Technik optyk zajmuje się też sprzedażą wszelkich produktów optycznych oraz galanterii optycznej (jak etui do okularów, płyny do czyszczenia czy konserwacji soczewek i inne). Wymagana jest w tym zawodzie pełna sprawność manualna, gdyż dominują prace, które są wykonywane ręcznie przy zachowaniu najwyższej precyzji. Adekwatnie do dziedziny trzeba posiadać dobry wzrok i umiejętność rozróżniania kolorów, być spostrzegawczym, cierpliwym oraz komunikatywnym. 

Suchaczem kierunku technik optyk może być osoba, która ma wykształcenie średnie, ale nie musi posiadać matury.

Technik optyk – szkoła policealna w Krakowie

Kierunek technik optyk – szkoła policealna w Krakowie – jest przyszłościowy. Już kilka milionów osób w Polsce  cierpi na wady wzroku i potrzebuje okularów, a liczba ta może tylko wzrastać przez wzgląd na uzależnienie od ekranów komputerów czy telefonów. Jeśli jesteś zainteresowany nauką w tym zakresie, sprawdź szczegóły związane z technikiem optykiem w naszej szkole policealnej w Krakowie!

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik optyk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:

MEP.02. – montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Absolwent będzie przygotowany do:
• przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
• montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
• naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych.

MEP.03. – wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Absolwent będzie przygotowany do:
• wykonywania pomiarów w optyce okularowej,
• udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
• wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

*realizujemy podstawę programową obowiązującą od 01.09.2020 roku
Po uzyskaniu  pozytywnego wyniku na egzaminach z obu kwalifikacji MEP.02 i MEP.03 oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik optyk.

 

 

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy optyki
3. Język obcy zawodowy
4. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
5. Dopasowanie pomocy wzroków
6. Wykonywanie pomiarów optycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
2. Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
3. Naprawianie  elementów układów i przyrządów optycznych
4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
5. Naprawa pomocy wzrokowych

Praktyka zawodowa – 8 tygodni (280 h)

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni optycznej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

 

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę w:

 • salonach optycznych,
 • firmach produkujących soczewki okularowe i inny sprzęt optyczny,
 • firmach produkujących okulary,
 • własnym gabinecie optycznym.
 

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie Technik Optyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów w zawodzie technik optyk).
 
 
technik-optyk