Ortoptystka – Kraków – o zawodzie

Ortoptysta to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem zeza, ruchomości gałek ocznych, wad refrakcji, zaburzeń wzroku i niedowidzenia. Zajmuje się też rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptyści asystują przy badaniach okulistycznych, w tym: niedowidzenia, zaburzeń gałkoruchowych: zeza, oczopląsu. Biorą udział w czynnościach związanych z diagnozą chorób narządu wzroku, np. jaskry, zaćmy oraz korekcji wady, a także pomagają przy dobieraniu okularów i soczewek kontaktowych. Wykonują badania układu wzroku za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.

Ortoptysta – zdobądź cenne umiejętności! 

Praca ortoptystki polega na ścisłej współpracy interdyscyplinarnej z lekarzem okulistą, optometrystą oraz optykiem. Pacjentami ortoptystów bardzo często są dzieci, dlatego też od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się daleko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, cierpliwości i miłego usposobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o wykonywanie ćwiczeń z najmłodszymi i dobór korekcji okularowej. Nasza szkoła policealna w Krakowie w pełni przygotuje każdego słuchacza do wykonywania zawodu. Ortoptysta – Kraków – zapisz się już dziś!

Szkoła policealna szkoli ortoptystów do:

 • wyjaśnienia przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku,
 • objaśniania przyczyn powstawania zeza,
 • rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia,
 • omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza,
 • różnicowania badań ortoptycznych i okulistycznych,
 • wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki,
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia,
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych,
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi,
 • modyfikowania ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta.

Ortoptystka – szkoła policealna w Krakowie

Atrakcyjne czesne – o szczegóły zapytaj w sekretariacie
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: dzienna (4 razy w tygodniu)

Dla zawodu ortoptystka wyodrębniono następującą kwalifikację:
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy ortoptyki
3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
4. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
2. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego

Praktyki zawodowa – 8 tygodni (280 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie Ortoptysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • ocena stanu widzenia pacjenta,
 • opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych,
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych,
 • prowadzenie właściwych treningów, mających na celu zatrzymanie dalszego postępowania wady wzroku,
 • rehabilitacji narządu wzroku.

Absolwenci znajdują pracę w następujących miejscach:

 • gabinety pleoptyczno-ortoptyczne,
 • oddziały okulistyczne,
 • przychodnie leczenia zeza,
 • specjalistyczne oddziały leczenia zeza,
 • przedszkola dla dzieci zezujących i niedowidzących,
 • sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia,
 • poradnie neurookulistyczne,
 • własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:

 1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 3. dyplom w zawodzie ortoptystka oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminów w zawodzie ortoptystka).
 
ortoptysta