Asystent osoby niepełnosprawnej – szkoła policealna Kraków

Asystent osoby niepełnosprawnej to bardzo ważny w dzisiejszych czasach zawód, który polega na opiece, wsparciu i pomocy w codziennych czynnościach osobie z niepełnosprawnością. To również aktywizacja osób z niepełnosprawnością do samodzielnego życia i pomoc w przełamywaniu wszelkich barier. Zawód wymaga cierpliwości, empatii i sumienności, a także gotowości na szybką reakcję w niespodziewanych sytuacjach. Jeżeli interesuje Cię kierunek asystent osoby niepełnosprawnej (Kraków), sprawdź szczegóły dotyczące nauczania i zapisz się już teraz, by zdobyć wymarzony zawód!

Czesne 0 zł
Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie – zajęcia

Przedmioty ogólnokształcące   
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy pomocy społecznej
3. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
4. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających osobie niepełnosprawnej

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (160 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
 

Absolwenci kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole policealnej znajdują pracę w:

 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • placówkach opieki paliatywnej,
 • domach samopomocy,
 • miejscu zamieszkania osób potrzebujących.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji).

asystent osoby niepełnosprawnej