Technik masażysta
Sprawdź więcej
Terapeuta zajęciowy
Sprawdź więcej
Opiekun medyczny
Sprawdź więcej
Higienistka stomatologiczna
Sprawdź więcej
Technik optyk
Sprawdź więcej
Florysta
Sprawdź więcej
Technik usług kosmetycznych
Sprawdź więcej
Ortoptystka
Sprawdź więcej
Opiekun osoby starszej
Sprawdź więcej
Technik administracji
Sprawdź więcej
Technik archiwista
Sprawdź więcej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Sprawdź więcej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Sprawdź więcej
Asystentka stomatologiczna
Sprawdź więcej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Sprawdź więcej
Opiekunka środowiskowa
Sprawdź więcej

Szkoła policealna to rodzaj szkoły przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
To szkoła dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie oraz przystąpić do egzaminu zawodowego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Dzięki zajęciom praktycznym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Typ szkoły: policealna dla dorosłych
Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura
Cykl kształcenia: 1,5 roku i 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna

Wystawiamy:
– zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.
– legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Nauczamy języki obce na różnych poziomach zaawansowania.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dostępny w sekretariacie szkoły).

Kierunki

W naszej szkole policealnej w Krakowie dostępne są różne kierunki nauczania, przygotowujące do zdobycia kwalifikacji w różnych zawodach. Część z nich to zawody medyczne, takie jak opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik optyk czy ortoptysta. Nasza szkoła policealna to również zawody związane z obiegiem dokumentacji, np. technik archiwista, technik administracji czy technik BHP. Jeśli masz w sobie nutkę kreatywności lub artyzmu, możesz też zdecydować się na kierunek florysta lub technik usług kosmetycznych. Szeroka oferta szkoły policealnej w Krakowie to gwarancja satysfakcji z indywidualnego wyboru i skuteczna droga do wykwalifikowania się w wymarzonym zawodzie. Zapraszamy do zapisów!

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KMK (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Czesne 0 zł

Przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz po zdaniu egzaminu państwowego