Polityka Cookies

Informujemy, iż strona internetowa faber.edu.pl używa plików cookies.

Art. 173. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.0.1907 t.j.) – (Przechowywanie danych informatycznych) stanowi, że:

  1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej  w  telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
   1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
   a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
   b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
   2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
   3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

  1. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

 

  1. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
   1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
   2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

 

 1. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
  1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
  2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
  3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Pliki cookies

  1. Pliki cookies stanowią informacje zapisywane przez serwery serwisów internetowych na  komputerze użytkownika, które serwery mogą odczytać po każdym połączeniu się z tego komputera.

 

  1. Pliki cookies  zawierają m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

  1. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas, w celu m .in. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb. Dzięki informacjom, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, możliwe jest poprawianie zawartości tych stron. Aktualny lub przyszły użytkownik dzięki plikom cookies może być stale zalogowany w serwisie a także na podstawie zebranych informacji możliwe jest przekazanie użytkownikowi reklam dostosowanych do jego potrzeb.

 

  1. Pliki tymczasowe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu   wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 

 1. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony    w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies, poprzez zastosowanie odpowiednich blokad w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Do m.in. celów statystycznych i technicznych zbierane są informacje o wykorzystywaniu serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresów IP.

Użytkownik akceptując politykę cookies, wyraża na nią zgodę.