Opiekun osoby starszej – Kraków

Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, w tym mycie, karmienie czy ubieranie. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków czy rehabilitację. Zadaniem opiekuna jest też pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych, np. sprzątanie, gotowanie czy robienie zakupów. Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego np. realizacja recept, opłaty rachunków lub organizowanie transportu. Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu czasu wolnego  osobie starszej. Zazwyczaj dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie do prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sprawowanie codziennej opieki. Dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby. Kierunek „opiekun osoby starszej” – szkoła policealna w Krakowie – jest przyszłościowy przez wzgląd na stałe zapotrzebowanie na pomoc ludziom w podeszłym wieku.

 

Sprawdź szczegóły dotyczące kierunku opiekun osoby starszej w naszej szkole policealnej w Krakowie!

Czesne 0 zł –  cały okres nauki
Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu opiekun osoby starszej obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

Przedmioty ogólnokształcące:
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Podstawy pomocy społecznej
4. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
5. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających dla osoby starszej
2. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej

Praktyki zawodowa 4 tygodnie (140 h)

*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. Sprawdź też: kurs opiekun osoby starszej!

Absolwenci  znajdują pracę w:

 • Domach Opieki Społecznej,
 • hospicjach,
 • Placówkach Opieki Paliatywnej,
 • Domach Samopomocy,
 • miejscach zamieszkania osób potrzebujących.

Absolwent szkoły policealnej FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
 
opiekun osoby starszej