Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – Kraków

  • zasadniczą szkołę zawodową,
  • szkołę branżową I stopnia,
  • gimnazjum,
  • 8-letnią szkołę podstawową.
  • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Możliwości, jakie daje liceum dla dorosłych (Kraków)

 

liceum dla dorosłych