Asystentka stomatologiczna – Kraków

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Bezpośrednio współpracuje ze stomatologiem oraz pacjentem. Asystuje podczas wizyty, podając odpowiednie narzędzia lub przygotowując właściwe dla pacjenta preparaty medyczne. Praca asystentki stomatologicznej wykonywana jest w gabinetach stomatologicznych. Jest to łącznik pomiędzy stomatologiem a pacjentem. To praca przyszłościowa, a ostatnio coraz bardziej popularna.

Do typowych zadań wykonywanych przez Asystentkę stomatologiczna należą:
– współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegu stomatologicznego,
– przygotowanie gabinetu  i stanowiska pracy lekarza stomatologa,
– przygotowanie pacjenta do zabiegu,
– obsługiwanie sprzętu diagnostycznego,
– odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych,
– prowadzenie dokumentacji  pacjentów i wykonywanych zabiegów w gabinecie,
– przygotowanie materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków.

Asystentka stomatologiczna – szkoła policealna w Krakowie

Jeżeli interesuje Cię kierunek asystentka stomatologiczna (szkoła policealna Kraków), sprawdź szczegóły dotyczące nauczania, zapisz się i zdobądź wymarzony zawód!

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl Kształcenia
: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty i niedzielę lub w 3 inne wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu asystentka stomatologiczna obecnie wyodrębniono kwalifikację:
MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie.

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące                       
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                   

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy pomocy stomatologicznej
3. Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
4. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym                    

1. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
2. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)

UWAGA: 
zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę w:

 • gabinetach stomatologicznych,
 • przychodniach  i poradniach  stomatologicznych,
 • klinikach i poradniach dentystycznych,
 • na oddziałach chirurgii szczękowej.


Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 3. dyplom w zawodzie asystentka stomatologiczna oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
 
asystentka stomatologiczna