Warunki rekrutacji do szkół (szkoła policealna, liceum ogólnokształcące dla dorosłych)
• naukę w szkołach Faber może rozpocząć każdy kto ukończył 18 lat,
• o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
• nauka jest odpłatna albo bezpłatna, w zależności od kierunku kształcenia i obowiązującej promocji,
• przyjmujemy słuchaczy na wyższe semestry,
• rekrutację do wszystkich szkół prowadzimy przez cały rok,
• kształcenie rozpoczyna się dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym.

Wymagane dokumenty
• oryginał (lub odpis notarialny) świadectwa ukończonej szkoły,
• 2 zdjęcia legitymacyjne,
• dokument tożsamości (do wglądu),
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (szkoła wydaje skierowanie na badania)

Przyjmujemy na wyższe semestry.

Warunki rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy krótkie
• naukę w naszym Centrum może rozpocząć każdy, decyduje kolejność zgłoszeń,
• nauka jest odpłatna,
• czesne uzależnione jest od kierunku kształcenia, liczby godzin i obowiązującej promocji,
• rekrutację na kursy prowadzimy przez cały rok,
• kształcenie rozpoczynamy przy odpowiedniej ilości osób zapisanych na dany kurs,
• w przypadku nieutworzenia grupy zwracamy pieniądze,
• organizujemy też kursy „szyte na miarę” dla firm i odbiorców indywidualnych.

Wymagane dokumenty przy zapisie na KKZ
• oryginał (lub odpis) świadectwa ukończonej szkoły,
• 1 zdjęcie legitymacyjne,
• dokument tożsamości (do wglądu),
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Zgłoszenia prosimy kierować:

e-mail: krakow@faber.edu.pl
tel.: 504 725 555, 504 825 555
osobiście w Sekretariacie: Faber Centrum Kształcenia, ul. Karmelicka 43a/2, 31-128 Kraków

Opłatę za czesne w szkole lub na kurs można wpłacać  w Sekretariacie szkoły bądź przelewem:
Numer rachunku: 10 1750 0012 0000 0000 3992 7257

zarezerwuj sobie miejsce już dziś – a my skontaktujemy się z Tobą i omówimy szczegóły:

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Atrakcyjne czesne

Przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz po zdaniu egzaminu państwowego