Technik masażysta (Kraków) – czym się zajmuje?

Do obowiązków zawodowych technika masażysty należy profesjonalne wykonywanie masażu relaksacyjnego, sportowego, medycznego oraz profilaktycznego. Technik masażysta to specjalista niewątpliwie poszukiwany na rynku pracy. Z jego usług korzysta wiele osób wymagających rehabilitacji lub potrzebujących chwili relaksu. 

Edukacja na tym medycznym kierunku da Ci możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu masażu medycznego, masażu sportowego i nie tylko.

Technik masażysta znajduje zatrudnienie w ośrodkach zajmujących się rehabilitacją, gabinetach i przychodniach fizjoterapeutycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA, klubach fitness, na siłowniach oraz w szpitalach, w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w niepublicznych placówkach służby zdrowia. Technik masażysta może również otworzyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi z zakresu masażu. 

Technik masażysta – szkoła policealna Kraków

Kierunek technik masażysta – szkoła policealna Kraków – jest przyszłościowy, ponieważ stale istnieje zapotrzebowanie na osoby posiadające umiejętności wykonywania masaży klasycznych, rehabilitacyjnych czy relaksacyjnych. Również w medycynie wykonywanie masażu ma duże znaczenie. Gabinety odnowy biologicznej, kluby sportowe, przychodnie rehabilitacyjne i inne miejsca czekają na specjalistów gotowych do wykonywania zawodu, posiadających podstawową wiedzę z zakresu anatomii i potrafiących wykonać profesjonalny masaż. Sprawdź szczegóły dotyczące technika masażysty w szkole policealnej w Krakowie! 
 

Czesne 0 zł – przez cały tok nauki
Cykl kształcenia
: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu technik masażysta wyodrębniono kwalifikację:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Dokumenty wymagane do zapisu:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • dokument tożsamości (do wglądu).
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy masażu
3. Podstawy masażu w medycynie
4. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Wykonywanie masażu w medycynie
2. Wykonywanie masażu w sporcie
3. Wykonywanie masażu prozdrowotnego

Praktyki zawodowe – 6 tygodni (210 h)
Dodatkowo kurs „Elementy fizjoterapii” – odbywa się w trakcie trwania nauki na kierunku technik masażysta. Po ukończeniu kierunku otrzymasz zaświadczenie na druku MEN potwierdzające dodatkowe kwalifikacje!

* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni masażu, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Absolwent szkoły masażu FABER Centrum Kształcenia po zakończeniu nauki otrzyma:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminu),
  • dyplom w zawodzie technik masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
masaż