O NAS

Faber – Centrum Kształcenia to nowoczesny ośrodek edukacyjny. Zajmujemy się profesjonalnym kształceniem ogólnokształcącym, zawodowym i specjalistycznym. Profil działalności obejmuje kształcenie dorosłych. Osoby dorosłe mają możliwość uzyskania lub podwyższenia poziomu wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych w liceum ogólnokształcącym i wykształcenia zawodowego w szkołach policealnych. Rzeczą nową od 2012 roku jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROWADZIMY

Niepubliczna Szkoła Policealna

Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kursy i Szkolenia

Nasza oferta została opracowana na podstawie rozpoznania potrzeb pracodawców i analizę danych urzędów pracy. Faber współpracuje z wieloma pracodawcami. Celem tej współpracy jest poprawa jakości i efektywności oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Cel ten osiągamy, zwiększając powiązania kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa, a także pozytywną opinię Kuratorium Oświaty.

 • uprawnienia szkoły publicznej,
 • doświadczona kadra pedagogiczna (egzaminatorzy OKE i praktycy),
 • nowoczesne i profesjonalne pracownie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • komfortowe warunki kształcenia (małe grupy),
 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych,
 • możliwość zorganizowania praktyki słuchaczom,
 • nauka rozpoczyna się w lutym i we wrześniu.
 • rezygnacja w każdej chwili, bez ponoszenia kosztów,
 • brak opłat za niską frekwencję,
 • brak opłat za materiały dydaktyczne,
 • bezpłatne zaświadczenia do MOPS, ZUS, WKU,
 • atrakcyjny system zniżek i promocji.

Bezpłatne zaświadczenia

Dla ZUS, KRUS, MOPS, zakładu pracy, etc. wystawiamy na miejscu

Legitymacja szkolna

Uprawnia do zniżek na przejazdy KZK (do 21 rż.) i PKP (do 24 rż.)

Atrakcyjne czesne

Przez cały cykl kształcenia na wybranych kierunkach

Dyplomy państwowe

Dyplom z tytułem zawodowym otrzymasz po zdaniu egzaminu państwowego