Opiekunka środowiskowa – Kraków

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, w planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje taką osobę do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Osoba, która chce zostać opiekunem środowiskowym, musi mieć w sobie chęć niesienia pomocy innym, empatię, sumienność, ale też dużo cierpliwości. To praca, która daje nie tylko zarobki, ale też satysfakcję i samospełnienie.

Opiekunka środowiskowa – szkoła policealna w Krakowie

Jeżeli interesuje Cię kierunek opiekunka środowiskowa – szkoła policealna Kraków – sprawdź szczegóły dotyczące kształcenia, zapisz się i zdobądź wymarzony zawód!

Czesne 0 zł – cały okres nauki
Cykl Kształcenia: 1 rok (2 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu opiekunka środowiskowa obecnie wyodrębniono następującą kwalifikację:
SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące                  
1. Podstawy przedsiębiorczości*

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym                

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy pomocy społecznej
3. Organizowanie prac opiekuńczych
4. Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
5. Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
2. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie (140 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do:

  • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

  1. świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
  3. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
opiekunka-srodowiskowa