Stypendia dla bezrobotnych

STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH

Stypendia dla bezrobotnych przysługują osobom które:

  • są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • nie ukończyły 25 roku życia ,
  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych (np. po liceum ogólnokształcącym) ,
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęły dalsza naukę w ponadgimnazjalnej szkole dla dorosłych (np. w szkole policealnej lub liceum)

o szczegóły pytaj w Sekretariacie.