Szkoła Medyczna

Szkoła Medyczna

Szkoły Policealne

Jedna z najlepszych! Faber to szkoła medyczna – Kraków

FABER to Policealna Szkoła Medyczna w Krakowie, której słuchacze zdobywają wykształcenie aż na czterech zróżnicowanych kierunkach medycznych. Ucząc się w naszej szkole możesz zdobyć zawód taki jak Terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, opiekun medyczny. Z każdym miesiącem rośnie zapotrzebowanie na te zawody, zwłaszcza pod uwagę, że społeczeństwo się starzeje. Umieralność spadła przez rozwój medycyny a z nim liczba urodzeń, gdyż młodzi, a także starsi ludzie, odkładają plany rodzicielstwa na rzecz kariery czy swobody życiowej. W pewnym momencie dojdzie do sytuacji, że 1 pracująca osoba będzie płacić na 50 emerytów. Lecz kto się będzie zajmował starszymi ludźmi? Na zachodnim rynku pracy można zobaczyć jak tacy specjaliści są doceniani i bardzo dobrze opłacani. W Polsce także. Dlatego warto, iść w medyczne kierunki gdyż popyt na opiekę i profesjonalne usługi zdrowotne stale rośnie. Zarówno dla starszych zawodów jak i tych stosunkowo młodych. Zrodziły się z zapotrzebowania. Centrum kształcenia FABER, zaprasza do zapoznania się z ofertą dostępnych kierunków. Serdecznie polecamy!

Dla kogo jest szkoła medyczna?

To rodzaj szkoły przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana. To szkoła dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie medycznym oraz przystąpić do egzaminu zawodowego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Dzięki zajęciom praktycznym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Miasto Kraków zawsze pełne możliwości!

Informacja o szkole

Typ szkoły: policealna dla dorosłych
Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura
Cykl kształcenia: 1 rok lub 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna, stacjonarna

Wystawiamy:
– zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.
– legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Nauczamy języki obce na różnych poziomach zaawansowania.

Zawody i specjalności

zawody i kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

opiekun medyczny 532102 ( 1 rok, 2 semestry)
kwalifikacje:
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

technik masażysta 325402 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

higienistka stomatologiczna 325102 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

terapeuta zajęciowy 325907 (2 lata, 4 semestry)
Kwalifikacja:
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty

    • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły,
    • 2 zdjęcia legitymacyjne
    • dokument tożsamości (do wglądu)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dostępny w sekretariacie szkoły)