Technik weterynarii – Kraków

Technik weterynarii to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności, niewymagających specjalistycznej wiedzy medycznej, tak jak to jest w przypadku weterynarza. Może wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt oraz czynności pomocnicze w zakresie ich bezpieczeństwa żywieniowego.

Jego głównymi zadaniami jest opiekowanie się zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych, podawanie leków dostępnych bez recepty oraz tych przypisanych przez weterynarza, wykonywanie zabiegów o charakterze sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznym, pobieranie próbek przeznaczonych do analizy laboratoryjnej, a także wykonywanie wszelkich badań, które będą niezbędne do udzielenia wymaganej pierwszej pomocy. Technik weterynarii pełni rolę asystenta przy operacjach i zabiegach chirurgicznych, a także podczas sekcji zwłok zwierząt.

 

Gdzie będziesz pracował jako technik weterynarii?

Technik weterynarii może pracować jako asystent weterynarza w ośrodkach leczniczych dla zwierząt, w zoologicznych ogrodach, schroniskach, fermach, zakładach hodowlanych i unasieniania zwierząt, w przetwórstwie spożywczym czy nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, a także w instytucjach inspekcji weterynaryjnej. Nasz absolwent będzie mógł również znaleźć zatrudnienie jako specjalista od zabiegów kosmetycznych zwierząt. Uzyskane wykształcenie daje możliwości na samodzielne założenie i skuteczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego albo podjęcie zatrudnienia w wielkich firmach w dziedzinie agrobiznesu.

Szczegóły dotyczące kursu na technika weterynarii

Dla zawodu technik weterynarii obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

ROL.11. – prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
 • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

ROL.12. – wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeni chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
 
Atrakcyjne czesneszczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: kwalifikacja ROL.11. – 12 miesięcy, kwalifikacja ROL.12. –13 miesięcy
Tryb kształcenia: stacjonarny (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty i niedzielę lub w 3 inne wybrane dni tygodnia)
 
Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji. Należy jednak pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy technik weterynarii można uzyskać, posiadając wykształcenie średnie oraz po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

 

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Kurs na technika weterynarii – realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Określenie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych
3. Język angielski zawodowy
4.Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
5. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
6. Wykonywanie  czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób   zwierząt
7. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

Praktyki zawodowa 8 tygodnie (280 h)
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w gabinetach i przychodniach leczniczych dla zwierząt,
 • w firmach zajmujących się usługami inseminacyjnymi,
 • w firmach zajmujących się hodowlą zwierząt,
 • w ośrodkach zajmujących się pielęgnacją lub rehabilitacją zwierząt.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
 • dyplom w zawodzie technik weterynarii oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
 
 
technik weterynarii