Technik elektryk – Kraków

W dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia bez energii elektrycznej, która jest wszędzie: od naszego domu, poprzez wszystkie sprzęty RTV i AGD, kończąc na tak pozornie prostych rzeczach jak smartfony, e-papierosy czy zyskujący na popularności samochód elektryczny. Nie będzie więc śmiałym stwierdzenie, że technik elektryk to profesjonalista, na którego zapotrzebowanie było, jest i będzie, co rzutuje na niezaprzeczalną wysoką pozycję na obecnym rynku pracy, nie tylko w Krakowie, ale też w innych miejscowościach. Czynności wykonywane przez technika elektryka zapewniają, ciągłe oraz prawidłowe działanie sieci energetycznych, a co za tym stoi, wszystkich maszyn, sprzętów i urządzeń do niej podłączonych i przez nią zasilanych/ładowanych. Kurs na elektryka – Kraków – zapraszamy do zapisów!

Z czym związana jest ta profesja?

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zajmuje się też m.in. konserwacją i naprawą linii napowietrznych oraz kablowych, naprawą silników elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych czy wykonywaniem przyłączeń urządzeń elektrycznych. Osoba, która posiada kwalifikacje przypisane do technika elektryka, zostaje wyposażona w pełni aktualną wiedzę i kompletne umiejętności zawodowe; rozwijana jest też w niej świadomość potrzeby stałego doskonalenia się, zdobywania uprawnień dających nowe możliwości. Dzięki niej bez problemu założysz i poprowadzisz własną firmę w branży elektrycznej w Krakowie i nie tylko.

Szczegóły związane z kursem na technika elektryka w Krakowie

Dla zawodu technik elektryk obecnie* wyodrębniono następujące kwalifikacje:
ELE.02. – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (wcześniej E.07 i E.08, EE.05)
Egzamin zawodowy pod koniec III semestru
ELE.05. – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (wcześniej E.24, EE.26)
Egzamin zawodowy pod koniec IV semestru
* realizujemy podstawę programową MEN obowiązującą od 01.09.2020 roku
 
Po uzyskaniu kwalifikacji ELE.02 można uzyskać tytuł elektryk (nie jest wymagane wykształcenie średnie), natomiast po uzyskaniu obu kwalifikacji – ELE.02 i ELE.05 – oraz mając wykształcenie średnie, uzyskuje się tytuł technik elektryk. 
 

Atrakcyjne czesne – zapytaj o szczegóły w sekretariacie
Cykl kształcenia: kwalifikacja ELE.02 – 13 miesięcy; kwalifikacja ELE.05 – 10 miesięcy
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 razy w miesiącu)

Kurs na elektryka (Kraków) – dokumenty wymagane do zapisu:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej, gimnazjum, ZSZ lub szkoły średniej),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).
 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę
podstawową
.

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy elektrotechniki
3. Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
2. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Eksploatacja instalacji elektrycznych
4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Praktyki zawodowa – 8 tygodni (280 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach elektryczno-elektronicznych

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowania instalacji elektrycznych,
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
 

Absolwenci znajdują pracę:

 • w zakładach energetycznych, elektrowniach, hutach, kopalniach, na kolei,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego.
 

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

1. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych na druku MEN,
2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu),
3. dyplom w zawodzie technik elektryk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektryk).