Kierunki za darmo

Szkoła policealna: technik weterynarii, technik rachunkowości, technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik administracji, florysta, technik optyk,

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – wszystkie semestry

Gimnazjum dla dorosłych – wszystkie semestry