Dlaczego warto uczyć się na kierunkach medycznych?

W Centrum Kształcenia Faber już od kilku lat funkcjonuje Szkoła Medyczna, która każdego roku kształci słuchaczy, którzy swoją zawodową przyszłość chcą związać z branżą medyczną. To pozytywny trend, ponieważ aktualnie na rynku pracy brakuje specjalistów, gdyż duża część z nich kilka lat temu postanowiła przenieść się na Zachód i tam świadczyć swoje usługi. W Polsce absolwenci kierunków medycznych mogą więc liczyć na pewne i stabilne zatrudnienie. Jakie są jeszcze powody, dla których warto wybrać tę branżę? Jakie kierunki medyczne dostępne są w naszej szkole?

Kierunki medyczne, czyli szansa na zdobycie zawodu przyszłości

W Polsce mianem „zawodów przyszłości” najczęściej określa się kierunki związane z informatyką, jednak warto mieć świadomość, że ta grupa zawodów jest znacznie szersza. Zalicza się do nich również szeroko pojęta branża medyczna i kierunki z nią związane. Uzasadnienie tego stanu rzeczy jest niestety banalnie proste: nasze społeczeństwo się starzeje. Według badań przeprowadzonych w 2019 roku przez Eurostat w roku 2050 osoby powyżej 65 r.ż. będą stanowić aż 28,5% społeczeństwa europejskiego. Większa liczba ludzi w wieku emerytalnym to także trend zauważalny w Polsce: mniejsza liczba urodzeń sprawia, że z roku na rok stosunek osób młodych do tych w przedziale wiekowym 65+ jest nieproporcjonalna.

Z powodu starzenia się społeczeństwa, potrzebna jest coraz większa ilość specjalistów, którzy mogą się zająć opieką nad osobami w podeszłym wieku. Potrzebni są więc specjaliści zajmujący się terapią zajęciową, masażyści, opiekunowie medyczni oraz optycy.

Kierunki w szkole medycznej – dla kogo?

Na kierunki medyczne mogą się zapisać wszystkie osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą medyczną. Oczywiście do każdego kierunku wymagane są inne predyspozycje, dlatego warto przed zapisaniem się do szkoły dokładnie zaznajomić się z programem nauczania oraz opisem danego zawodu (polecamy naszego bloga, w którym szczegółowo wyjaśniamy specyfikę wybranych kierunków).

Jakie kierunki medyczne dostępne są dla słuchaczy Centrum Kształcenia Faber?

Terapeuta zajęciowy. Jego zadaniem jest aktywizowanie oraz wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych. Osoba na takim stanowisku powinna charakteryzować się empatią i poświęceniem. Zatrudnienie można znaleźć m.in. w oddziałach szpitalnych (neurologia, rehabilitacja, ortopedia, psychiatria, geriatria).

Higienistka stomatologiczna. Asystuje dentyście w wykonywaniu zabiegów stomatologicznych, część z nich może przeprowadzać samodzielnie (np. wstępne badania diagnostyczne). Pracę można znaleźć w gabinetach stomatologicznych oraz profilaktyki prozdrowotnej lub w szkołach, w których znajdują się gabinety dentystyczne.

Technik masażysta. Absolwent jest zaznajomiony z techniką wykonywania masażu leczniczego i relaksacyjnego. Zatrudnienie może znaleźć w poradniach rehabilitacyjnych, salonach SPA, ale możliwe jest również założenie własnej działalności.

Opiekun medyczny. Opiekun medyczny w swojej codziennej pracy pomaga osobie chorej lub niepełnosprawnej zaspokoić potrzeby biologiczno-psychologiczno-społeczne. Specjalista w tej dziedzinie powinien charakteryzować się dużą dozą empatii, umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

Ortoptyka. Specjalista zajmuje się badaniem i leczeniem zeza, zaburzeń wzroku i niedowidzenia. Kierunek dedykowany jest optykom chcącym zwiększyć swoje kompetencje.

Nauka w szkole medycznej w Krakowie, w zależności od wybranego kierunku, trwa od roku do dwóch lat. Jest to doskonała propozycja dla osób, które na co dzień chcą nieść pomoc osobom potrzebującym. Nie należy też pomijać faktu, że zawody związane z branżą medyczną są dobrze opłacane. Decydując się na kierunek medyczny, można więc realizować się zawodowo a przy tym pomagać innym.