Ortoptystka – czesne 0 zł

Ortoptystka 325906

Opis zawodu

Ortoptystka to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem zeza, zaburzeń wzroku i niedowidzenia. Zajmuje się też rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu.
Ortoptystki asystują przy badaniach okulistycznych w tym: niedowidzenia, zaburzeń gałkoruchowych: zeza, oczopląsu. Biorą udział w czynnościach związanych z diagnozą chorób narządu wzroku, w tym: jaskra, zaćma oraz korekcja wady. Biorą udział przy dobieraniu okularów i soczewek kontaktowych. Wykonują badania układu wzroku za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.
Praca Ortoptystki polega na ścisłej współpraca interdyscyplinarna z lekarzem okulistą optometrystą, oraz optykiem. Wszyscy o nim dbają, o prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku
Pacjentami Ortoptystów bardzo często są dzieci, dlatego też od osób pracujących w tym zawodzie wymaga się daleko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych ,cierpliwości i miłego usposobienia.

Czesne 0 zł – cały tok nauki
Cykl Kształcenia : 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia : stacjonarna (3 razy w tygodnia)

Dla zawodu Ortoptystka wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez Ortoptystke należą:
-wyjaśnienia przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku
-objaśniania przyczyn powstawania zeza
-rozróżnianie rodzajów zeza i niedowidzenia,
-omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza
-różnicowania badań ortoptycznych i  okulistycznych;
-wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki;
-stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
-dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
-obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi;
-modyfikowanie ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta;

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące
1.Podstawy przedsiębiorczości*
2.Wychowanie fizyczne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy ortoptyki
3.Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
4.Język angielski zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
2.Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego

Praktyki zawodowa 8 tygodnie (280h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent placówki kształcącej w zawodzie Ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• ocena stanu widzenia pacjenta
• opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych
• przygotowanie  pacjentów do zabiegów operacyjnych
• prowadzenie właściwych treningów, mających na celu zatrzymanie dalszego postępowania wady  wzroku
• rehabilitacji narządu wzroku

Absolwenci znajdują pracę:
• gabinety pleoptyczno- ortoptyczne
• oddziały okulistyczne
• przychodnie leczenia zeza
• specjalistyczne oddziały leczenia zeza
• przedszkola dla dzieci zezujących i niedowidzących
• sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
• poradnie neurookulistyczne
• własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia  otrzyma:
• Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
• Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
• Dyplom w zawodzie Ortoptystka oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu egzaminów w zawodzie Ortoptystka)

Kwalifikacja MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.04. pod koniec IV semestru