Technik Masażysta z elementami fizjoterapii – czesne 0 zł

Technik Masażysta 325402

Opis zawodu

 Znajdź pracę wszędzie jako Technik Masażysta – Kraków

Technik Masażysta jest stale i z coraz większą częstotliwością poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Z usług masażysty skorzysta każdy, zaczynając od zmęczonego biznesmena, poprzez osoby z urazami, które wymagają rehabilitacji, celebryci a kończąc na przeciętych osobach pragnących chwili relaksu. W ciągu wszystkich naszych wykładów i zajęć praktycznych uczniowie zyskają wiedzę oraz umiejętności, które dadzą im możliwość profesjonalnego wykonania masażu relaksacyjnego, kosmetycznego, medyczny, profilaktycznego a także sportowego. Jako specjalista będziesz niezbędny i niezastąpiony w takich placówkach jak szpitalach czy jako kontraktowi masażyści drużyn w kraju i w wielu zagranicznych krajach. To ten typ zawodu dzięki któremu Twoim klientem może być każda osoba.

Co zapewni Ci ten kierunek?

Edukacja na tym kierunku medycznym pozwala na przyswojenie teoretycznych uwarunkowań oraz zasad, dzięki którym kieruje się działalnością i organizacją gospodarczą w ochronie zdrowia. Zyskasz podstawową wiedzę z dziedziny socjologii oraz psychologii, które pomogą Ci chronić zdrowie podopiecznego. Zdobędziesz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Zaczniesz od teorii masażu oraz praktycznej anatomii z fizjologią, elementami fizjoterapii i wybranymi zagadnieniami klinicznymi a następnie podejdziesz do zajęć praktycznych, gdzie opanujesz do perfekcji masaż, umiejętności fizjoterapeutyczne oraz wiedzę z zakresu anatomii topograficznej. Zajęcia z przedsiębiorczości dadzą Ci możliwość na idealny start, przygotowując Cię na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej, jeśli tylko postanowisz otworzyć własną firmę.

Czesne 0 zł – przez cały tok nauki

Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarnie (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu Technik Masażysta z elementami fizjoterapii obecnie wyodrębniono kwalifikacje:

 MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni masażu, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w gabinetach i przychodniach fizjoterapeutycznych
 • w gabinetach masażu
 • w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA
 • w sanatoriach oraz ośrodkach zajmujących się rehabilitacją
 • w klubach fitness i na siłowniach
 • w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych
 • jako masażysta drużyny sportowej

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik Masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
 • Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: zarys Fizjoterapii

Kwalifikacja: MS.01.Świadczenia usług w zakresie masażu

MS.01. Świadczenia usług w zakresie masażu