Technik Masażysta – Kraków (z elementami fizjoterapii) – czesne 0 zł

Technik Masażysta 325402

Opis zawodu

 Znajdź pracę wszędzie jako Technik Masażysta – Kraków

Technik Masażysta – Kraków – jest stale i z coraz większą częstotliwością poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Z usług masażysty skorzysta każdy, kto wymaga rehabilitacji, lub pragnie chwili relaksu. W ciągu wszystkich naszych wykładów i zajęć praktycznych uczniowie zyskają wiedzę oraz umiejętności, które dadzą im możliwość profesjonalnego wykonania masażu relaksacyjnego, kosmetycznego, medyczny, profilaktycznego a także sportowego. To ten typ zawodu dzięki któremu Twoim klientem może być każda osoba.

Co zapewni Ci ten kierunek?

Edukacja na tym kierunku medycznym pozwala na przyswojenie teoretycznych uwarunkowań oraz zasad, dzięki którym kieruje się działalnością i organizacją gospodarczą w ochronie zdrowia. Zyskasz podstawową wiedzę z dziedziny socjologii oraz psychologii, które pomogą Ci chronić zdrowie podopiecznego. Zdobędziesz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. Zaczniesz od teorii masażu oraz praktycznej anatomii z fizjologią, elementami fizjoterapii i wybranymi zagadnieniami klinicznymi a następnie podejdziesz do zajęć praktycznych, gdzie opanujesz do perfekcji masaż, umiejętności fizjoterapeutyczne oraz wiedzę z zakresu anatomii topograficznej. Zajęcia z przedsiębiorczości dadzą Ci możliwość na idealny start, przygotowując Cię na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej, jeśli tylko postanowisz otworzyć własną firmę działając jako technik masażysta – Kraków – specjalista w swojej branży.

Czesne 0 zł – przez cały tok nauki
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu Technik Masażysta z elementami fizjoterapii obecnie wyodrębniono kwalifikacje:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy masażu
3.Podstawy masażu w medycynie
4.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie masażu w medycynie
2.Wykonywanie masażu w sporcie
3.Wykonywanie masażu prozdrowotnego

dodatkowo kurs Elementy Fizjoterapii –  w trakcie trwania nauki na kierunku Technik Masażysta. Po ukończeniu kierunku otrzymasz zaświadczenie na druku MEN potwierdzające dodatkowe kwalifikacje !

Praktyki zawodowa 6 tygodnie ( 210h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni masażu, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w gabinetach i przychodniach fizjoterapeutycznych
-w gabinetach masażu
-w ośrodkach odnowy biologicznej i SPA
-w sanatoriach oraz ośrodkach zajmujących się rehabilitacją
-w klubach fitness i na siłowniach
-w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych
-jako masażysta drużyny sportowej

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Technik Masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
-Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: Elementy Fizjoterapii

Kwalifikacja: MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu

MED.10.Świadczenie usług w zakresie masażu