Higienistka Stomatologiczna – czesne 0 zł

Higienistka stomatologiczna 325102

Opis zawodu

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej. Prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi , lakierowanie i lakowanie uzębienia, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Sporządza dokumentację  wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna jest przygotowany  do:                                                             

    1. organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

 

    1. przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;

 

    1. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

 

    1. wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;

 

  1. prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Klasyfikacja MS.13.Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod  nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

ZAPISZ SIĘ