Terapeuta zajęciowy z arteterapią – czesne 0 zł

Terapeuta Zajęciowy 325907

Opis zawodu

Zostań specjalistą, który cieszy się zaufaniem. Podejmij naukę jako terapeuta zajęciowy – Kraków

Terapeuta zajęciowy jest bardzo nowoczesnym i niezwykle wymagającym zawodem przyszłości, który stawia go ciągle przed nowymi wyzwaniami, które dają możliwości samorealizacji, a także bardzo dużej satysfakcji z wykonywanej przez siebie pracy. Terapeuta obecnie należy do jednej z najbardziej poszukiwanych grup pracowników będących na rynku pracy. Ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie terapii zajęciowej, którzy sprawią, że stanu zdrowia pacjentów będzie ulegał poprawie. Społeczeństwo się starzeje, a postęp medycyny sprawia, że dłużej żyjemy, dlatego grupa osób wymagających profesjonalnej opieki stale rośnie.

Czy znajdziesz pracę jako terapeuta zajęciowy?

Osoby, które zdobędą ten zawód, są poszukiwani w trybie ciągłym przez pracodawców, którzy chcą pozyskać pracownika bardzo dobrze wykształconego, a także posiadającego umiejętności pozwalające błyskawicznie reagować na zmieniającą się z każdym dniem rzeczywistość. Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Ma wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy znajdzie zatrudnienie bez problemów w oddziałach szpitalnych, szczególnie na tych związanych z neurologią, rehabilitacją, ortopedią, psychiatrią, geriatrią. Poszukiwani również są w zakładach pomocy społecznej, sanatoriach, klubach seniora, hospicjach, świetlicach terapeutycznych czy szkołach specjalnych.

Czesne 0 zł – cały czas nauki

Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu terapeuta zajęciowy z arteterapią obecnie wyodrębniono kwalifikację:

 MS.01. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszych pracowniach, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w gabinetach i przychodniach terapeutycznych
 • na warsztatach terapeutycznych
 • w sanatoriach oraz ośrodkach zajmujących się terapią
 • w szpitalach i DPS  na oddziałach geriatycznych
 • jako terapeuta w domach seniora

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
 • Dyplom w zawodzie Technik Masażysta oraz suplement w języku polskim i angielskim ( po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
 • Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: arteterapii

Kwalifikacja: MS.09.Świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.09.Świadczenia usług w zakresie terapii zajęciowej

ZAPISZ SIĘ