Terapeuta zajęciowy – Kraków (z arteterapią) – czesne 0 zł

 

Terapeuta Zajęciowy 325907

Opis zawodu

Zostań specjalistą, który cieszy się zaufaniem. Podejmij naukę jako terapeuta zajęciowy – Kraków

Terapeuta zajęciowy jest bardzo nowoczesnym i wymagającym zawodem przyszłości dającym możliwości samorealizacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Należy do jednej z najbardziej poszukiwanych grup pracowników na rynku pracy. Ciągle zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie terapii zajęciowej, którzy sprawią, że stan zdrowia pacjentów będzie ulegał poprawie. Społeczeństwo się starzeje, a postęp medycyny sprawia, że dłużej żyjemy, dlatego grupa osób wymagających profesjonalnej opieki stale rośnie.

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej ponadto pozwala na czerpanie ogromnej satysfakcji ze swojej pracy. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków przekłada się na lepsze zdrowie pacjentów, a ich poprawiający się stan działa motywująco na każdego terapeutę.

Czy znajdziesz pracę jako terapeuta zajęciowy?

Osoby, które zdobędą ten zawód, są poszukiwani w trybie ciągłym przez pracodawców, którzy chcą pozyskać pracownika bardzo dobrze wykształconego, a także posiadającego umiejętności pozwalające błyskawicznie reagować na zmieniającą się z każdym dniem rzeczywistość. Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez stosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Ma wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy bez problemu znajdzie zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, szczególnie na tych związanych z neurologią, rehabilitacją, ortopedią, psychiatrią, geriatrią. Poszukiwani również są w zakładach pomocy społecznej, sanatoriach, klubach seniora, hospicjach, świetlicach terapeutycznych czy szkołach specjalnych.

Zapisując się do naszej szkoły nie jest wymagane doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami ruchowymi – wszystkiego nauczysz się na naszych zajęciach! U nas poznasz nie tylko podstawy terapii zajęciowej, dowiesz się również, jak trafnie postawić diagnozę swemu pacjentowi oraz poznasz techniki prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii.

Wybierz ten kierunek i zyskaj nowe oferty pracy!

Czesne 0 zł – cały czas nauki
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarnie  (3 razy w tygodniu – zajęcia prowadzone są w piątki, soboty oraz niedzielę lub w 3 inne, wybrane dni tygodnia)

Dla zawodu terapeuta zajęciowy z arteterapią obecnie wyodrębniono kwalifikację:
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Dokumenty wymagane do zapisu:
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średnie
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

GALERIA PRAC – prace naszych terapeutów oraz kursantów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy  terapii zajęciowej
3.Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
4.Rozpoznawanie i przeprowadzenie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
5.Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
6.Język obcy zawodowy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami  terapii
2.Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej

Praktyki zawodowa 6 tygodnie ( 210h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszych pracowniach, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w gabinetach i przychodniach terapeutycznych
-na warsztatach terapeutycznych
-w sanatoriach oraz ośrodkach zajmujących się terapią
-w szpitalach i DPS  na oddziałach geriatrycznych
-jako terapeuta w domach seniora

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
-Dyplom w zawodzie Terapeuta Zajęciowy oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)
-Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu kursu: arteterapii

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.13. pod koniec IV semestru.

ZAPISZ SIĘ