Dlaczego szkoła policealna to dobry wybór?

Z perspektywy czasu jeszcze kilkanaście lat temu osoby, które kończyły liceum, planowały swoją dalszą edukację w szkołach wyższych. Wtedy najważniejszym celem było otrzymanie dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu magistra. Dziś nie jest to tak oczywiste, ponieważ rynek pracy się zmienił. Zamiast „papierka” liczy się doświadczenie pracowników i świadomi tego absolwenci szkół średnich na dalszym etapie kształcenia chcą zdobyć tytuł technika. Takie możliwości dają właśnie szkoły policealne. Co przemawia za tym, że warto się zdecydować na kształcenie w takiej placówce?

Studia kontra tytuł technika

Współczesny rynek pracy pokazuje, że nie trzeba mieć ukończonych studiów wyższych, by obejmować dobre i dobrze płatne stanowisko. Dla pracodawców najważniejsza jest fachowa wiedza i umiejętności, a te można zdobyć w szkole policealnej.

Ukończenie studiów nie zawsze wiąże się z odnalezieniem się na rynku pracy. Oczywiście pięcioletnia nauka pozwala zdobyć upragniony tytuł, ale wybierając kierunek, należy pamiętać o tym, aby miał on odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy na pracowników określonej specjalności, a tak nie zawsze jest. Przykładem może być filozofia – absolwenci tego kierunku, jeśli nie kontynuują swojej kariery naukowej, nie są poszukiwanymi osobami na rynku.

Warto również zaznaczyć, że dzisiejsze uczelnie wyższe wracają do swojego formatu sprzed lat. Na kierunki nie są przyjmowane wszystkie osoby chętne, a te, które osiągnęły naprawdę dobre wyniki na maturze, czyli najlepsi absolwenci szkół średnich. Co w takim razie z osobami, którym matura poszła słabiej? Mogą rozpocząć pracę i próbować się dostać na studia w kolejnym roku akademickim (co z powodu zmiany trybu życia zazwyczaj jest skazane na niepowodzenie) lub zacząć się kształcić w wybranym przez siebie kierunku w szkole policealnej, co wydaje się znacznie lepszym rozwiązaniem.

Wyższość szkoły policealnej nad studiami objawia się również w tym, że studia magisterskie trwają 5 lat, natomiast nauka w szkole policealnej, w zależności od wybranego kierunku, trwa od roku do dwóch lat. Szkoła policealna pozwala zatem szybko wejść na rynek pracy, przy jednoczesnym zarabianiu swoich pierwszych pieniędzy (nauka odbywa się w trybie zaocznym).

Szkoła policealna – nauka dla każdego

Do Centrum Kształcenia Faber – szkoły policealnej w Krakowie, mogą się zapisać wszystkie osoby po szkole średniej, nawet jeśli nie posiadają matury. Szkoła policealna daje możliwość uzyskania nowych umiejętności, a na koniec przystąpienia do egzaminu zawodowego i uzyskania konkretnego zawodu. Nasza placówka to miejsce nie tylko dla tych osób, które nie zdały matury lub zakończyły swoją edukację dawno temu na etapie szkoły średniej. Do szkoły mogą się zapisać wszystkie osoby, które chcą się przekwalifikować, kształcić się w nowo wybranym przez siebie kierunku, ale też takie, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Szkoła policealna pozwala pogodzić naukę i pracę

Jak już zostało wspomniane, zajęcia w szkole policealnej odbywają się w sposób zaoczny, więc słuchacz w tygodniu może pracować. To pozwala mu pogodzić obowiązki służbowe z nauką. Oczywiście spotkania odbywają się co dwa tygodnie, dlatego nie trzeba się obawiać sytuacji, że w całym miesiącu słuchacz nie będzie miał ani jednego dnia wolnego.

Jak wybrać szkołę policealną?

Kierując się wyborem szkoły policealnej, warto wziąć pod uwagę doświadczenie placówki w kształceniu w danym zawodzie oraz opinie o danej placówce. W Centrum Kształcenia Faber przygotowaliśmy najpopularniejsze i najbardziej pożądane pod kątem braków kadrowych kierunki, takie jak: technik optyk, florysta, technik archiwista, technik bhp, opiekun osoby starszej czy asystent osoby niepełnosprawnej. Nasza specjalistyczna kadra rzetelnie przekazuje swoją wiedzę, a nauka odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach. Połączenie zdobytej w naszej szkole wiedzy i zajęć praktycznych pozwala nam wypuszczać na rynek osoby, które są świetnie przygotowane do wykonywania wybranego przez siebie zawodu.