Opiekun Medyczny – czesne 0 zł

Opiekun medyczny 532102

Opis zawodu

Przekuj sumienność i empatię w sposób na życie. Opiekun medyczny – Kraków i okolice

Osoba w zawodzie opiekuna medycznego profesjonalnie świadczy pomoc chorym oraz niepełnosprawnym osobom by spełnić ich najbardziej podstawowe oraz większe potrzeby życiowe. Samodzielnie rozpoznaje a następnie znajduje rozwiązanie wszelkich problemów dotyczącej opieki w przypadku chorych i niepełnosprawnych osób znajdujących się w odmiennym zakresie wiekowym, jak również mniej lub bardziej znacznym zaawansowaniu choroby.

Zadaniem opiekuna wszelka pomoc podopiecznym w zaspokajaniu wszystkich potrzeb biologiczno-psychologiczno-społecznych. Opiekun asystuje personelowi medycznemu w czasie wykonywania potrzebnych zabiegów pielęgnacyjnych, gdzie stanowi i pełni funkcję pomocnika lecz także wsparcia osoby, którą się zajmuje, najczęściej niesamodzielną i chorą. Podczas wykonywanie w pełni kompleksowych usług w dziedzinie opieki medycznej, którą obejmuje osobę chorą i niesamodzielną, opiekun współpracuje ramie w ramię terapeutami oraz zespołem opiekuńczym.

Opiekun medyczny został określony jak zawód zaufania publicznego. Ten czynnik powoduje, że niezbędne stają się w jego przypadku wszystkie kompetencje społeczne oraz personalne. Opiekun powinien posiadać w głównej mierze bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, wyśmienitej pracy zespołowej a także całą masę empatii wymaganą podczas kontaktu z tak wymagającą, drugą osobą. Wykonując rzetelnie swoje obowiązki wobec niepełnosprawnej lub chorej osoby, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za swoje działania i ich skutki, efekty, następstwa. Główne zadanie stanowi dla niego popularyzacja w każdym społeczeństwie tego typu zachowań prozdrowotnych.

Plan nauczania

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
* zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do:

1) Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

2) Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych

3) Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

4) Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów 

5) Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Kwalifikacja MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kwalifikacja: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

ZAPISZ SIĘ