Technik Optyk – Kraków – czesne 0 zł

Technik optyk 325302

Opis zawodu

Zajmij się wzrokiem zawodowo zostając specjalistą, jakim jest technik optyk – Kraków

Praca technika optyka polega na dobieraniu, a także wykonywaniu okularów służących korekcji oraz innych metod służących zlikwidowania lub zniwelowania zidentyfikowanych wad refrakcji. By to osiągnąć, optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, równolegle wykonując naprawy i prace konserwacyjne wszystkich dostępnych typów okularów i pomocy służących korekcji wzroku. Główne zadania tego specjalisty skupiają się na wykonywaniu zleceń a w tym okularów korekcyjnych, dobieraniu najlepszych opraw oraz soczewek okularowych.

Co robi technik optyk i na czym ta praca polega?

Kolejnymi zadaniami technika optyka będzie konserwacja i naprawa przyrządów oraz aparatów optycznych. Będzie musiał dopasować i wymodelować okulary do twarzy danego klienta. Technik optyk wykona wszystkie naprawy uszkodzonych okularów, dobiera szkła korekcyjne, pomaga w wyborze. Optyk określi także wady refrakcji, następnie dobierając odpowiednią korektę. W punktach optycznych zajmuje się sprzedażą wszelkich produktów optycznych oraz galanterii optycznej jak dla przykładu etui do okularów, płyny do czyszczenia i konserwacji soczewek, okulary do ćwiczeń, ściereczki z alkoholem lub z mikrofibry i inne. Wymagana będzie w tym zawodzie pełna sprawność manualna, gdyż dominują prace, które są wykonywane ręcznie przy zachowaniu najwyższej precyzji. Adekwatnie do dziedziny trzeba posiadać dobry wzrok i umiejętność rozróżniania kolorów, być spostrzegawczym, cierpliwym oraz komunikatywnym. Optyk pracuje samodzielnie lub w zespole, ale także często zakłada samodzielną firmę.

Technik optyk wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą odpowiednich przyrządów, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów. Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdą pracę w salonach i pracowniach optycznych, a także w gabinetach optometrystycznych.

Czesne 0 zł za pierwszy semestr nauki – zapytaj o szczegóły w Sekretariacie.
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)

Dla zawodu technik optyk obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Dokumenty wymagane do zapisu :
-Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
-Świadectwo ukończenia szkoły średniej
-Dokument tożsamości (do wglądu)
-2 zdjęcia (legitymacyjne)
-Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ( skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące   
1.Podstawy przedsiębiorczości*
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy optyki
3.Język obcy zawodowy
4.Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
5.Dopasowanie pomocy wzroków
6.Wykonywanie pomiarów optycznych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
2.Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
3.Naprawianie  elementów układów i przyrządów optycznych
4.Wykonywanie pomocy wzrokowych
5.Naprawa pomocy wzrokowych

Praktyki zawodowa 8 tygodni (280 h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni optycznej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:
-w salonach optycznych
-w firmach produkujących sprzęt optyczny
-w firmach produkujących okulary
-w własnym gabinecie optycznym

Absolwent  FABER Centrum Kształcenia otrzyma:
-Świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
-Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ( po zdaniu egzaminu )
-Dyplom w zawodzie Technik Optyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów w zawodzie technik optyk)

Kwalifikacja MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Kwalifikacja MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych


ZAPISZ SIĘ