Terapeuta zajęciowy
Sprawdź więcej
Higienistka stomatologiczna
Sprawdź więcej
Technik masażysta
Sprawdź więcej
Opiekun medyczny
Sprawdź więcej
Asystentka stomatologiczna
Sprawdź więcej
Ortoptystka
Sprawdź więcej

Policealna szkoła medyczna – Kraków

Faber to policealna szkoła medyczna w Krakowie, której słuchacze zdobywają wykształcenie na kilku zróżnicowanych kierunkach medycznych. Ucząc się w naszej szkole, możesz zdobyć zawód taki jak terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna i ortoptysta. 

Z każdym miesiącem rośnie zapotrzebowanie na te zawody, zwłaszcza dlatego, że społeczeństwo się starzeje. Umieralność spadła przez rozwój medycyny, a z nim liczba urodzeń, gdyż zarówno młodzi, jak i starsi ludzie odkładają plany rodzicielstwa na rzecz kariery czy swobody życiowej. W pewnym momencie dojdzie do sytuacji, że jedna pracująca osoba będzie płacić na 50 emerytów. Lecz kto się będzie zajmował starszymi ludźmi? Na zachodnim rynku pracy można zobaczyć, jak tacy specjaliści są doceniani i bardzo dobrze opłacani. W Polsce także. Dlatego warto iść w medyczne kierunki, gdyż popyt na opiekę i profesjonalne usługi zdrowotne stale rośnie. Centrum Kształcenia Faber – krakowska medyczna szkoła policealna – zaprasza do zapoznania się z ofertą dostępnych kierunków, podczas których realizujemy zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.

Dla kogo jest szkoła medyczna w Krakowie?

To rodzaj szkoły przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, nie trzeba przystępować do egzaminów wstępnych; konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, ale matura nie jest wymagana. To policealna szkoła medyczna w Krakowie dla osób, które planują zdobyć tytuł technika w konkretnym zawodzie medycznym oraz przystąpić do egzaminu zawodowego. Nauka trwa rok lub dwa lata. Zaoczna forma kształcenia  pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Zajęcia praktyczne pozwalają zdobyć cenne doświadczenie zawodowe już w trakcie trwania nauki. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do znalezienia atrakcyjnej pracy w nowym zawodzie na rynku pracy oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Będzie mógł również założyć własną działalność gospodarczą. Miasto Kraków zawsze pełne możliwości! 

Informacje dotyczące szkoły medycznej Faber w Krakowie

Typ szkoły: policealna dla dorosłych
Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura
Cykl kształcenia: 1 rok lub 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna, stacjonarna

Co zyskujesz:

 • zaświadczenia do ZUS, MOPS itp.,
 • legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • atrakcyjne praktyki zawodowe,
 • naukę języków obce na różnych poziomach zaawansowania.

Zawody i specjalności

 1. Opiekun medyczny (1,5 roku, 3 semestry)
  kwalifikacja:
  MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 2. Technik masażysta (2 lata, 4 semestry)
  kwalifikacja:
  MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu
 3. Higienistka stomatologiczna (2 lata, 4 semestry)
  kwalifikacja:
  MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
 4. Terapeuta zajęciowy (2 lata, 4 semestry)
  kwalifikacja:
  MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
 5. Asystentka stomatologiczna (1 rok, 2 semestry)
  kwalifikacja:
  MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 6. Ortoptysta (2 lata, 4 semestry)
  kwalifikacja:
  MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki 

Wymagane dokumenty

 • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dostępny w sekretariacie szkoły).

Szkoła medyczna – Kraków – zapraszamy do zapisów!