Drabina kompetencji, czyli po co się uczyć?

Człowiek uczy się całe życie – od urodzenia, aż do końca swoich dni. Wiedza, kompetencje, doświadczenia – to one powodują, że stajemy się jeszcze bardziej wartościowymi ludźmi. Zdobywanie wiedzy jest jak wznoszenie się po drabinie kompetencji. Czy warto zdobywać nowe umiejętności? A może lepiej poszerzać wiedzę w danym obszarze? Szkoła policealna czy kursy mogą być jedną z wielu metod wykorzystywanych w procesie uczenia się. O tym, po co nam dokształcanie odpowiemy w niniejszym artykule.

Czym jest drabina kompetencji?

Zdobywając nowe kompetencje, każdy człowiek przechodzi, krok po kroku, proces uczenia się. W ten sposób wspina się po drabinie kompetencji. Na szczęście nie jest to zbyt wysoka drabina – ma tylko cztery szczeble:

Pierwszy – Nieświadoma niekompetencja „nie wiem, że nie wiem”

Drugi – Świadoma niekompetencja „wiem, że nie wiem”

Trzeci – Świadoma kompetencja „wiem, że wiem”

Czwarty – Nieświadoma kompetencja „nie wiem, że wiem”

O szczeblach drabiny kompetencji

Powyższe etapy uczenia się przechodzimy przy każdej nowej kompetencji jaką nabywamy. To może być nauka języka obcego, nauka jazdy samochodem czy zdobywanie nowego zawodu np. technik optyk czy higienistka stomatologiczna. Kraków obfituje w mnogość szkół, gdzie możemy zdobywać wiedzę. Ucząc się w szkole medycznej i zdobywając nowy zawód rozpoczynasz od nieświadomej niekompetencji. To etap, na którym nie jesteśmy jeszcze świadomi, dlaczego coś nie działa tak jak powinno tzn. nie zdajemy sobie sprawy ze swojej niekompetencji. Najczęściej spotykamy się tutaj z określeniem „nie wiem, że nie wiem”. Przykładem może być sytuacja, w której chcemy się przebranżowić, nie wiemy co dokładnie chcemy robić i nie posiadamy umiejętności pozwalających nam na wykonywanie nowego zawodu.

Po głębszym zastanowieniu się, dochodzimy do wniosku, że aby wykonywać zawód technik masażysta musi zdobyć określoną wiedzę i umiejętności. Wtedy właśnie wchodzimy na drugi szczebel drabiny kompetencji, czyli świadomą niekompetencję. Tutaj już wiemy, że nie wiemy wystarczająco dużo, aby móc pracować w wymarzonym zawodzie. Zapisując się na kurs lub do szkoły policealnej w Krakowie otrzymujemy nową wiedzę.

Rok lub dwa lata nauki pozwala nam wspiąć się na kolejny szczebel – świadomej kompetencji. W wyniku podjęcia nauki oraz działań w praktyce próbujemy udoskonalić posiadane kwalifikacje, przy świadomym używaniu wszystkich technik i metod ich podwyższania. Po ukończonej szkole możemy powiedzieć „wiem, że wiem”.

Ale to nie koniec. Podejmując pracę w zawodzie i wykonując go przez dłuższy okres wchodzimy na ostatni szczebel drabiny, zwany nieświadomą kompetencją. Tutaj pewne umiejętności stały się dla nas naturalne i automatycznie wykorzystywane. Możemy powiedzieć, że „nie wiemy, że wiemy”.

Dlaczego warto się dokształcać?

Każdy proces zdobywania nowych umiejętności rządzi się tymi samymi etapami uczenia się. Podnoszenie swoich kompetencji pozwala nam na rozwijanie siebie, podejmowanie kolejnych nowych wyzwań oraz zwiększanie naszego potencjału finansowego. Nigdy na naukę nie jest za późno. Szukając odpowiedniego miejsca na wspinanie się po drabinie kompetencji możesz wybrać krótkie kursy doszkalające, szkoły policealne lub Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kraków to kolebka kultury, ale również wyjątkowych uczelni i szkół.