Technik informatyk czy technik programista – który kierunek wybrać?

Technik informatyk czy technik programista – który kierunek wybrać?

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii wybór ścieżki edukacyjnej w szerokiej dziedzinie informatyki staje się coraz bardziej kluczowym krokiem w kształtowaniu przyszłej kariery. Dla wielu aspirujących specjalistów stanowi to jedno z najważniejszych pytań: technik informatyk czy technik programista? Oba te kierunki oferują ciekawe perspektywy zawodowe, ale różnią się zakresem umiejętności i obszarami specjalizacji. Który kierunek kształcenia z branży IT wybrać?

Zawód technika informatyka

Technik informatyk posiada szerokie umiejętności obejmujące zarówno obszary programowe czy temat przetwarzania informacji, jak i kwestie techniczne, związane z naprawą sprzętu. Obowiązki informatyka to przede wszystkim administrowanie systemami operacyjnymi, przygotowanie do pracy systemu komputerowego, serwisowanie urządzeń techniki komputerowej, projektowanie i rozwijanie systemów informatycznych, a także podstawowe czynności z zakresu programowania m.in. aplikacji internetowych.

Technik informatyk – program nauki

Aby zostać technikiem informatykiem, można albo skończyć studia informatyczne, albo skorzystać z szybszej opcji i wybrać kwalifikacyjny kurs zawodowy, do którego wystarczy wykształcenie średnie bez konieczności zdanej matury. W Centrum Kształcenia Faber w Krakowie proponujemy dwuletni kurs, który w pełni przygotuje do wykonywania zawodu. By zyskać tytuł technika, należy ukończyć dwie kwalifikacje:

  • INF.02. – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
  • INF.03. – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

Realizowane przedmioty podczas kursu to m.in. podstawy informatyki, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych i peryferyjnych, projektowanie i administrowanie bazą danych oraz język angielski zawodowy. Osiem tygodni praktyki pozwala na wykorzystanie zdobytej teorii w praktyce. Technik informatyk to zatem kierunek szkolący z zakresu różnych umiejętności, co pozwoli na łatwe odnalezienie się na rynku pracy.

Zawód technika programisty

Technik programista zna różne języki programowania, takie jak Python, C++, JavaScript, PHP, SQL, HTML 5 i CSS. Tworzy programy komputerowe, strony internetowe, bazy danych i systemy operacyjne. Umiejętność operowania kodem w różnych językach programowania to nie tylko możliwość dużego zarobku, ale też rozwijania pasji, np. pisania gier 3D, ciekawych aplikacji czy tworzenia wielu innowacyjnych projektów według własnych reguł. Programiści często zakładają własną działalność gospodarczą, wykorzystując swoje umiejętności programowania w formie usług.

Technik programista – program nauki

Aby zostać programistą, wystarczy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy trwający dwa lata w systemie zaocznym, który prowadzimy w Krakowie. By zyskać tytuł technika, również należy ukończyć dwie kwalifikacje:

  • INF.03. – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
  • INF.04. – projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

Podczas kursu przyszły technik programista szkoli się w praktyczny sposób w tworzeniu aplikacji mobilnych, internetowych, desktopowych i zaawansowanych. Ponadto uczy się na takich przedmiotach, jak projektowanie i administrowanie bazą danych, testowanie i dokumentowanie aplikacji, projektowanie oprogramowania czy programowanie obiektowe. Duży nacisk jest kładziony na zdobywanie praktycznych umiejętności.

Technik informatyk czy technik programista?

Choć oba te kierunki mają wiele podobieństw związanych z pracą nad systemami informatycznymi, technik informatyk skupia się bardziej na systemach operacyjnych, administracji, serwisowaniu i zarządzaniem siecią, technik programista natomiast działa głównie w obrębie pisania kodu, tworzenia oprogramowania i aplikacji. Wiele zatem zależy od naszych indywidualnych preferencji i zainteresowań. Zarówno technik informatyk, jak i technik programista to zawody przyszłościowe, związane z rozwojem nowoczesnej technologii i AI, choć to właśnie informatyk posiada bardziej wszechstronną wiedzę. Mimo że rozwój AI przyspiesza, minie jeszcze sporo czasu, zanim zastąpi programistów i informatyków w tworzeniu bardziej skomplikowanych programów czy systemów. Co więcej, specjaliści nadal będą potrzebni, by kontrolować i uczyć sztuczną inteligencję.

Warto również zauważyć, że granice między tymi dwoma zawodami mogą się zacierać, a wielu profesjonalistów informatycznych posiada umiejętności zarówno z zakresu sieci i systemów, jak i programowania. W związku z tym, decydując się na jeden z tych kierunków, warto inwestować również w rozwijanie umiejętności z obszarów pokrewnych.

Jeśli nie chcesz zaczynać studiów informatycznych, zapraszamy na dwuletnie kwalifikacyjne kursy zawodowe do Centrum kształcenia Faber!