Technik informatyk – kwalifikacyjny kurs zawodowy (Kraków)

Technik informatyk jest ciekawym, niezwykle twórczym oraz prestiżowym, a przy tym bardzo dobrze płatnym zawodem. Naszym priorytetem jako szkoły kształcącej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest przygotowanie słuchaczy w charakterze specjalistów w swojej dziedzinie, by realizowali zadania, jakie stawia przed nimi ich profesja. Technik informatyk (Kraków) jest poszukiwanym zawodem; dotyczy to zarówno naszego kraju, jak i zagranicznych rynków pracy. Specjaliści z tej dziedziny bez problemu znajdują pracę praktycznie w każdej firmie. Absolwenci tego kierunku mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą, świadczącą usługi informatyczne różnego typu w zakresie tworzenia i administracji stronami internetowymi.

Co zyskasz dzięki ukończeniu kierunku technika informatyka w Krakowie?

Przeprowadzone niedawno prognozy rynku pracy jasno pokazują, że ten zawód będzie utrzymywał się, a nawet będzie rósł w rankingu najbardziej pożądanego zawodu wśród pracodawców. Ta specjalistyczna dziedzina roztacza więc przed przyszłym absolwentem perspektywy i możliwości odniesienia sukcesu zawodowego. Informatyka  pozwala na połączenie zawodu ze swoim hobby, które będzie generowało dodatkowe zadowolenie i satysfakcję z samorealizacji.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Zajmuje się obsługą urządzeń peryferyjnych. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe, aplikacje internetowe, bazy danych, obsługuje systemy operacyjne oraz administruje stronami i aplikacjami. Potrafi oczywiście obsługiwać urządzenia techniki komputerowej, a w swojej pracy może też się podejmować administracji stronami internetowymi. Technik informatyk – kurs zawodowy w Krakowie – zapisz się już dziś!

 

Do jakich zmian doszło w kwestii zdobywania zawodu technika informatyka?

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy technik informatyk w Krakowie jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jest formą, która zastępuje kształcenie w szkole policealnej. Wcześniej zawód można było zdobyć na studium policealnym, teraz natomiast na kursie kwalifikacyjnym.

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na wykształcenie. Kursant może posiadać wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie lub zawodowe (po Zasadniczej Szkole Zawodowej), jak również może być osobą pracującą, uczącą się lub studiującą.

Szczegóły związane z kursem technik informatyk (Kraków)

Dla zawodu technik informatyk wyodrębniono obecnie następujące kwalifikacje:
 
INF.02. – administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (1 rok nauki)
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
 • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowanie systemami operacyjnymi,
 • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowanie i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.
 
INF.03. – tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (1 rok nauki)
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
 • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
 • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
 • programowanie aplikacji internetowych,
 • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.
 
Dokumenty wymagane do zapisu (bez względu na wybraną kwalifikację):
 1. podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w sekretariacie szkoły),
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 1. dokument tożsamości (do wglądu),
 2. 1 zdjęcie legitymacyjne,
 3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie).
 
 

Atrakcyjne czesne: szczegóły w sekretariacie szkoły
Forma kształcenia: zaocznie (sobota-niedziela, 2 weekendy w miesiącu)
Cykl kształcenia: 2 lata (w przypadku realizacji obu kwalifikacji)

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji. Należy jednak pamiętać, że państwowy tytuł zawodowy technik informatyk można uzyskać, posiadając wykształcenie średnie oraz po zrealizowaniu obu kwalifikacji.

Realizowane przedmioty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy informatyki
3. Język angielski zawodowy
4. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
5. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
6. Projektowanie stron internetowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
2. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
3. Eksploatacja urządzeń sieciowych
4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
5. Programowanie aplikacji internetowych
6. Projektowanie i administrowanie bazami danych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni (280 h)

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w naszej pracowni komputerowej, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz szkolnych pracowniach komputerowych.

Wiedza i umiejętności absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w firmach administrujących sieciami komputerowymi,
 • w firmach informatycznych i sklepach komputerowych,
 • w działach obsługi informatycznej,
 • jako administratorzy danych.

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • świadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na druku MEN,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu z kwalifikacji),
 • dyplom w zawodzie Technik Informatyk oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji).
 

 

 
informatyk