Co daje szkoła policealna i czym się różni od studiów?

Co daje szkoła policealna i czym się różni od studiów?

Odnaleźć się na rynku pracy wcale nie jest łatwo, mimo licznych ogłoszeń i konkursów na stanowiska. Jak zyskać wykształcenie i umiejętności pożądane przez pracodawców? Szkoła policealna może być odpowiedzią, której szukasz!

Wyższe wykształcenie już dawno przestało dawać gwarancję zatrudnienia. Dziś, kiedy studia stały się powszechne, tytuł magistra nie robi takiego wrażenia jak jeszcze 20 lat temu. O wiele bardziej pracodawcy doceniają ludzi z konkretnym zawodem i wielogodzinnymi praktykami potwierdzającymi zdobyte kwalifikacje. Zajęcia w szkole policealnej są odpowiedzią dla tych, którzy nie chcą tracić kilku lat na zdobycie wykształcenia w murach uczelni, a zamiast tego planują szybko wejść na rynek pracy i zdobywać bezcenne doświadczenie. Absolwent szkoły policealnej ma duże możliwości zatrudnienia, często podobne do osób, które zyskały wykształcenie wyższe na uczelni.

Zalety szkoły policealnej

Żeby dostać się do szkoły policealnej, nie potrzebujesz matury. Wystarczy świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie, a o przyjęciu najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń. Z kolei studia wymagają świadectwa dojrzałości, ale nierzadko na wybrane kierunki dostają się tylko kandydaci z bardzo wysokimi wynikami matury.

Szkoły policealne są w większości przypadków darmowe, a dzięki zjazdom w weekendy możliwe jest łączenie nauki z pracą w tygodniu. Kolejną zaletą takiego sposobu kształcenia jest jego czas – w szkole policealnej nauka trwa rok, półtora roku lub dwa lata, w zależności od wybranego kierunku. Studia z kolei trwają minimum trzy lata, ale często pierwszy stopień nie wystarcza i konieczne jest kontynuowanie nauki przez następne dwa lata, by zyskać tytuł magistra. Ukończenie szkoły policealnej i zdanie egzaminu pozwalają na zyskanie tytułu technika.

Co daje szkoła policealna?

Szkoła policealna oferuje słuchaczom różnorodne kursy odpowiadające potrzebom rynku pracy. Kształci ona m.in. przyszłych wykwalifikowanych masażystów, kosmetyczki czy pracowników administracji. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poznanie i naukę obsługi profesjonalnych narzędzi i maszyn, np. aparatury dentystycznej. Praktyczny charakter zajęć wykracza poza sale zajęciowe i realizowany jest podczas praktyk zawodowych. W zależności od wybranego kursu mogą one trwać od 4 do 8 tygodni, a słuchacz uczestniczy w nich w ostatnim semestrze edukacji.
Na czas szkolenia uczestnik otrzymuje legitymację, która uprawnia go do zniżek w wybranych miejscach (m.in. w komunikacji publicznej).

Absolwent po ukończeniu szkoły policealnej jest w pełni wykwalifikowanym kandydatem do pracy, gotowym do wykonywania zawodu.

Co bardziej się opłaca: szkoła policealna czy studia?

Stojący przed wyborem dalszej edukacji zadają sobie pytania: szkoła policealna czy studia? Co bardziej się opłaca? Czy znajdę pracę po studiach?

Decyzję o rozpoczęciu studiów albo zapisaniu się do szkoły policealnej każdy powinien podjąć indywidualnie, ponieważ obie opcje mają swoje wady i zalety. Warto określić, czego oczekujemy od formy edukacji. Jeśli zależy nam na prestiżu danej uczelni wyższej albo chcemy uczestniczyć w życiu studenckim lub zyskać tytuł magistra, być może tradycyjne studia dzienne to dobra opcja.

Jeżeli jednak chcemy zdobyć konkretny fach, uczyć się poprzez praktykę i szybko rozpocząć pracę w zawodzie, warto zdecydować się na szkołę policealną. Dyplom ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu zawodowego to cenne dokumenty dla każdego pracodawcy. Jeżeli więc interesuje Cię nauka w szkole policealnej, zapraszamy do Fabera! Nasza szkoła policealna – Kraków – to wiele ciekawych kierunków, które pomogą Ci w szybkim zdobyciu konkretnych umiejętności. Zapraszamy do kontaktu!