Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystent osoby niepełnosprawnej to zawód, który oficjalnie funkcjonuje od 2001 roku i jest popularny w wielu krajach, również w Polsce. Polega na pomocy osobom z niepełnosprawnościami w wielu sferach życia i poprawy ich funkcjonowania w danym środowisku. Dzięki dużym dofinansowaniom i sporym zapotrzebowaniu zawód ten cieszy się coraz większą popularnością. A zatem jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej i jak wyglądają zarobki w 2024 roku?

Co robi asystent osoby niepełnosprawnej?

Asystent osoby niepełnosprawnej zajmuje się opieką osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zarówno intelektualnej, jak i fizycznej. Zadaniem asystenta jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, np. w higienie osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, transporcie, wsparciu w rehabilitacji, ale też w załatwianiu spraw urzędowych czy aktywizacji do życia społecznego i samodzielności życiowej. Asystent osoby z niepełnosprawnością musi też umieć profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, a także cechować się empatią, cierpliwością i sumiennością, zawód ten bowiem często może sprawiać wiele trudności i niespodziewanych sytuacji. Mimo to daje dużo satysfakcji i możliwości samospełnienia się dzięki niesieniu pomocy chorym.

Ile zarabia asystent osoby niepełnosprawnej?

Dzięki programowi „Asystent osoby z niepełnosprawnościami” od 2024 roku zarobki asystenta osoby niepełnosprawnej wynoszą 50 zł brutto za godzinę, czyli o 10 zł więcej niż w zeszłym roku. Liczba godzin pracy uczestnika programu jest określona z góry i zależy od stopnia niepełnosprawności. Przykładowo opieka nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną to w przeciągu roku maksymalnie 840 godzin, zaś o umiarkowanym – 360 godzin rocznie. Mediana zarobków asystenta osoby niepełnosprawnej (dane ze stycznia 2024) to 4 720 zł brutto.

Jak zdobyć kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej?

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej? Wystarczy ukończyć darmową szkołę policealną, która w dwa semestry w pełni przygotowuje do wykonywania zawodu zarówno w sposób teoretyczny, jak i praktyczny. Zajęcia prowadzone są zaocznie, 2 razy w miesiącu, dzięki czemu naukę nietrudno połączyć z codzienną pracą. Kwalifikacje do wykonywania tego zawodu może mieć również m.in. opiekun osoby starszej, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy, a także osoby posiadające udokumentowane, co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w asystencji osobistej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – czy warto się szkolić?

Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością nie należą to łatwych, jednak dają gwarancję pracy w wielu miejscach, takich jak domy opieki społecznej, hospicja czy ośrodki rehabilitacji, ale też w domach prywatnych osób potrzebujących. Zarówno zarobki, jak i zapotrzebowanie na pracę są duże; może to być też sposób na dodatkowy zarobek przy mniejszej liczbie godzin pracy. Duże możliwości na rynku, dofinansowania i jednocześnie satysfakcja z niesienia pomocy innym sprawiają, że warto szkolić się w tym kierunku. Należy jednak pamiętać, że asystentem nie może być dla niepełnosprawnego członek rodziny.

Jeżeli interesuje Cię zawód asystent osoby niepełnosprawnej, zapraszamy do Centrum Kształcenia Faber w Krakowie do naszej szkoły policealnej – zapisz się już dziś!