Kurs refrakcji – kto może się na niego zdecydować?

Okulistyka jest stale rozwijającą się dziedziną medycyny, dlatego lekarze oraz optycy stale powinni poszerzać swoje kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Tylko w ten sposób mogą oferować swoim pacjentom nowoczesne i przede wszystkim skuteczne leczenie i korygowanie wad wzroku. Tego typu kursem poszerzającym i uzupełniającym wiedzę jest kurs refrakcji. Komu jest on dedykowany? Czego można się nauczyć na kursie?

Kurs refrakcji – komu jest dedykowany?

Kurs refrakcji w Krakowie, który dostępny jest w Centrum Kształcenia Faber, dedykowany jest osobom czynnym zawodowo, które pracują jako optyk okularowy czy ortoptysta. Dzięki udziałowi w szkoleniu każdy słuchacz może zdobyć dodatkowe umiejętności z zakresu badania wad wzroku oraz dokonywania pomiarów optometrycznych.

Kurs refrakcji – najważniejsze informacje

Czas trwania kursu to 50 godzin, a nauka odbywa się w systemie zaocznym w soboty oraz niedziele. Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie na druku MEN.

Jakie zagadnienia są poruszane na kursie?

W ciągu 50 godzin kursanci są zaznajamiani z najważniejszymi kwestiami związanymi z szeroko pojętą okulistyką, refrakcją i wadami wzroku. Oczywiście program podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną, jednak kładąc nacisk na możliwość zdobycia umiejętności, w większym stopniu skupiamy się na praktyce.

Kurs rozpoczyna się od poruszenia kwestii podstaw optyki geometrycznej, po czym płynnie przechodzi się do zagadnienia refrakcji: wyjaśniona jest definicja i cele badania, a także układ refrakcyjny oka oraz subiektywne i obiektywne badania wady refrakcji.

Słuchaczom zostaje też wyjaśniona różnica pomiędzy akomodacją a konwergencją. Dokładnie omawiane są również inne wady wzroku, takie jak anizeikonia, ortoforia, zez, heteroforia, heterotrofia, anisometropia.

Kursanci uczeni są również, jak dobierać korekcję okularową w zależności od wady wzroku pacjenta i w jakich sytuacjach zachodzą wskazania i przeciwwskazania do noszenia soczewek przez dzieci.

W programie kursu nie mogło również zabraknąć miejsca na zagadnienia związane z podejściem do pacjenta. Kursanci uczą się, jak postępować w przypadku pacjentów niepełnosprawnych, ale też tych, którzy mają problem z komunikacją.

Wiele mówi się również na temat sprzętu, który jest niezbędny do badania wzroku i który powinien się znajdować w gabinecie optometrystycznym.

Kurs refrakcji pozwala zdobyć nowe umiejętności związane z wykonywanym zawodem optyka czy ortoptysty. Pozwala to poszerzyć zakres swojej działalności i oferować swoim pacjentom usługi na znacznie lepszym poziomie.