Kurs Refrakcji – Kraków

Kurs refrakcji w Krakowie jest dedykowany dla czynnych zawodowo optyków okularowych, ortoptystów, którzy chcą uzyskać dodatkowe umiejętności dotyczące badania wad wzroku i dokonywania pomiarów optometrycznych.

Kurs refrakcji – najważniejsze cele:

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu refrakcji.
Szkolenie obejmuje głównie ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania: 50 godzin
System nauki: zaocznie  (sobota- niedziela)
Cena: 1795 zł (przy grupie min. 6 osób)

Dla słuchaczy oraz absolwentów naszej szkoły cena specjalna: 1595 zł!

W cenie zapewniamy:
• Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas kursu
• Przerwę kawową

Program kursu:
• Podstawy optyki geometrycznej.
• Refrakcja –definicja, procedury i cele badania.
• Układ wzrokowy.
• Układ optyczny i refrakcyjny oka.
• Ostrość wzroku.
• Zależność pomiędzy akomodacją a konwergencją.
• Podział wad wzroku.
• Obiektywne i subiektywne badanie wady refrakcji.
• Badanie widzenia barw oraz widzenia stereoskopowego.
• Testy polaryzacyjne-badanie widzenia obuocznego – anizeikonia.
• Ortoforia.
• Zez – rodzaje.
• Obiektywna ocena wykrywania i określenie stopnia heteroforii i heterotrofii – Cover Test.
• Badanie heteroforii – metoda Maddoxa.
• Diagnostyka zeza- test Wortha.
• Korekcja różnowzroczności (anisometropia) i anizeikonia.
• Pełne badanie refrakcji – podsumowanie.
• Dobór korekcji okularowej.
• Pryzmaty – zapis, zastosowanie.
• Zapis recepty.
• Soczewki kontaktowe a dzieci – wskazania i przeciwwskazania.
• Zasady postępowania w przypadku pacjenta niepełnosprawnego.
• Zasady postępowania w przypadku osoby z problemem komunikacji.
• Pomoce optyczne dla osób słabowidzących.
• Wyposażenie gabinetu optometrystycznego.
• Zależność i wspólne cele: okulista, optometrysta, ortoptysta, optyk.

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Miejsce Prowadzenia Kursu:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2, 31-128 Kraków

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

SPOSÓB ZAPISU
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

ZAPISZ SIĘ
W ten sposób, rezerwujesz sobie miejsce na liście uczestników.
Po potwierdzeniu przez szkołę rozpoczęcia kursu, otrzymujesz informacje, o konieczności wpłacenia zaliczki w wysokości 200 zł do 7 dni na rachunek bankowy szkoły lub gotówką w sekretariacie szkoły.
Z potwierdzeniem przelewu zaliczki zapraszamy do sekretariatu szkoły celem wypełnienia wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem kursu.

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

PŁATNOŚĆ
Zaliczkę w wysokości 200 złotych należy wpłacić na konto firmy do 7 dni od momentu wysłania
formularza zgłoszeniowego będącego zamówieniem usługi, bądź osobiście w siedzibie:
FABER Centrum Szkoleniowe, ul. Karmelicka 43A/2 w Krakowie.

Pozostałą część płatności, należy wpłacić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu przelewem
lub w Sekretariacie placówki.
Jeżeli z powodu braku odpowiedniej liczby chętnych lub z innych przyczyn
ze strony organizatora, kurs zostanie odwołany, cała zaliczka zostanie zwrócona wpłacającemu.
Jeżeli rachunek ma być wystawiony na firmę, dane do rachunku muszą być przesłane w formularzu zgłoszeniowym.

DANE KONTA:
FABER Centrum Szkoleniowe
nr konta: 10 1750 0012 0000 0000 3992 7257
tytułem: imię i nazwisko, nazwa kursu.