Technik pojazdów samochodowych – czy warto?

Wiele osób zastanawia się, czy warto zdecydować się na kierunek „technik pojazdów samochodowych”. Otóż liczba samochodów w Polsce z roku na rok rośnie, średnio na jedną rodzinę przypada przynajmniej jeden samochód. Auta, którymi poruszamy się na co dzień, muszą być regularnie serwisowane, by były bezpieczne. Z tego też względu rośnie zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z zawodów przyszłości. Co w takim razie należy zrobić, by zdobyć ten zawód? Czym na co dzień zajmuje się technik pojazdów samochodowych?

Kim jest technik pojazdów samochodowych?

Mechanik samochodowy jest osobą, która ukończyła szkołę na kierunku „technik pojazdów samochodowych”. Posiada szeroko rozumianą wiedzę z zakresu obsługi pojazdów samochodowych. Po ukończeniu szkoły może pracować w różnych sektorach branży motoryzacyjnej.

Jak zdobyć zawód technika pojazdów samochodowych?

Każda osoba chcąca wykonywać ten zawód może się zapisać na kierunek Technik Pojazdów Samochodowych w Krakowie w Centrum Kształcenia Faber. Cykl kształcenia podzielony jest na 4 semestry (trwa 2 lata) i odbywa się w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, dwa razu w miesiącu). Obecnie wyodrębniono dwie kwalifikacje dla tego zawodu:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

W przypadku pierwszej kwalifikacji można otrzymać tytuł mechanika samochodowego (nie jest wymagane wykształcenie średnie), natomiast po otrzymaniu zarówno kwalifikacji MOT.05., jak i MOT.06. otrzymuje się tytuł technika pojazdów samochodowych (w tym przypadku wykształcenie średnie jest obowiązkowe).

W ramach kształcenia realizowane są następujące przedmioty:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Podstawy motoryzacji
3.Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
4.Języka angielski zawodowy
5.Użytkowanie pojazdów samochodowych
6.Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Przeprowadzenie obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2.Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
3.Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
4.Przeprowadzenie badań technicznych pojazdów samochodowych

Konieczne jest również odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 280 godzin (8 tygodni).

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie umiał wykonywać przeglądy zespołów i podzespołów stosowanych w samochodach, będzie diagnozował ich stan techniczny oraz dokonywał wszelkich napraw w obrębie samochodu, a także będzie umiał przeprowadzić badania techniczne pojazdów.

Gdzie technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie?

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwent może znaleźć pracę w następujących miejscach:

• Stacjach obsługi i kontroli pojazdów
• Zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
• Salonach sprzedaży samochodów
• Przedsiębiorstwach doradztwa technicznego
• Firmach zajmujących się likwidacja pojazdów samochodowych
• Instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami

Dlaczego warto zostać technikiem pojazdów samochodowych?

W ramach podsumowania należy wskazać, dlaczego warto zdecydować się kształcenie w kierunku technika pojazdów samochodowych. Przede wszystkim zawód ten daje wiele możliwości kariery. Ilość miejsc, w których można znaleźć pracę, jest na tyle duża, że każdy absolwent bez problemu może znaleźć zatrudnienie. Jest to niezwykle rozwojowy zawód, który wymaga śledzenia nowinek technicznych. Do wykonywania tego zawodu powinny również przekonać zarobki, szczególnie jeśli absolwent zdecyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Technicy pojazdów samochodowych są aktualnie bardzo pożądanymi osobami na rynku pracy, a prognozy pokazują, że to zapotrzebowanie na przestrzeni lat na pewno nie zmaleje.