Opiekun w Domu Pomocy Społecznej – charakterystyka zawodu

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat starzenie się społeczeństwa stało się zjawiskiem uniwersalnym na całym świecie. Jest to wynik wydłużania się ludzkiego życia, ale też postępu cywilizacyjnego. Szacuje się, że w Polsce w 2050 r. aż 32,7% będą stanowiły osoby po 65. roku życia. Z tego też powodu z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na opiekunów w DPS. Otwarcie można więc stwierdzić, że jest to poniekąd zawód przyszłości. Czym zajmuje się opiekun w Domu Pomocy Społecznej? Jak zdobyć kwalifikacje do wykonywania tego zawodu?

Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun w DPS?

W tym zawodzie (poza zdobytymi kwalifikacjami) najważniejsze są predyspozycje psychofizyczne opiekuna. Zacząć należy od tego, że taka osoba powinna cieszyć się dobrym zdrowiem oraz sprawnością ruchową – podczas wykonywania swoich obowiązków opiekun cały czas jest w ruchu.

Kluczową cechą jest również odporność na stres. Podopieczni Domów Pomocy Społecznej bardzo często borykają się z problemami natury psychicznej, dlatego opiekun musi szybko reagować w razie nieprzewidzianych wydarzeń.

Opiekun w DPS powinien również być empatyczny. Codziennie bowiem będzie obcował z osobami, którym dokuczają rozmaite choroby, dlatego powinien okazywać pełne zrozumienie ich potrzeb. Empatia potrzebna jest także podczas zwykłych kontaktów z podopiecznymi – niejednokrotnie są to osoby samotne, które potrzebują rozmowy, podczas której chcą się podzielić swoimi troskami i problemami. Opiekun powinien więc być cierpliwy, wrażliwy na krzywdę innych, po prostu musi się spełniać w pracy z innym człowiekiem.

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna w Domu Pomocy Społecznej?

Wiele osób zastanawia się, co robi opiekun w DPS. Otóż zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Przede wszystkim osoba na takim stanowisku jest odpowiedzialna za pomoc w codziennych czynnościach podopiecznych. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun pomaga się ubrać, umyć, ale może też karmić podopiecznego.

Do zadań opiekuna należy także pomoc w czynnościach rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych, które zalecił lekarz lub inny specjalista.

Opiekun czuwa niemal nad każdym aspektem życia podopiecznych. Może pomagać w planowaniu wydatków, organizować wolny czas pacjentów, ale też wspierać w rozwijaniu pasji i zainteresowań czy uczestniczyć w poszukiwaniu pracy przez podopiecznego. Jest to osoba, do której można się zwrócić w każdej trudnej sytuacji.

Jak zostać opiekunem w Domu Pomocy Społecznej?

By zdobyć wymarzony zawód, należy zapisać się na kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w naszej szkole policealnej w Krakowie. W Centrum Kształcenia Faber nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa dwa lata. W ciągu dwóch lat realizowane są przedmioty, które doskonale przygotowują ucznia do przyszłej pracy:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy pomocy społecznej
4.Organizowanie prac opiekuńczo- wspierającej u osoby podopiecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1.Wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających dla osoby podopiecznej
2.Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności

Po odbyciu praktyk (140 godzin) i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, absolwent otrzymuje świadectwa: ukończenia szkoły policealnej i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplom w zawodzie Opiekun w DPS i suplement w języku polskim i angielskim.

Gdzie można znaleźć pracę?

Oczywistym miejscem pracy opiekuna są Domy Pomocy Społecznej, jednak po zakończeniu nauki na tym kierunku można także szukać pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, w sanatoriach czy hospicjach.

Jakie są korzyści wykonywania zawodu Opiekun w Domu Pomocy Społecznej?

Oczywiście największą korzyścią jest satysfakcja z pomagania drugiej osobie oraz wdzięczność podopiecznych, jednak pracując w placówce publicznej, można też liczyć na szereg benefitów. Przede wszystkim jest to praca stała, a personel rzadko się zmienia. Zatrudnieni opiekunowie mogą liczyć na tzw. trzynastki czy wczasy pod gruszą, z kolei praca w godzinach nocnych jest dodatkowo wynagradzana.

Trzeba przyznać, że wybierając kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, trzeba być przygotowanym na ciężką pracę, jednak widząc zadowolenie swoich podopiecznych, każdy pracownik na tym stanowisku z pewnością przyzna, że nie zamieniłby tej pracy na żadną inną.