Jak zostać opiekunem medycznym?

Opiekun medyczny to zawód przyszłości. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że społeczeństwo się starzeje i z roku na rok coraz więcej osób jest potrzebnych do opieki nad starszymi osobami. Jak w takim razie zdobyć ten zawód? Dlaczego warto postarać się o uprawnienia do jego wykonywania?

Kim jest opiekun medyczny?

We wrześniu 2007 roku Minister Zdrowia wpisał ten zawód do wykazu pracowników medycznych. Praca takiej osoby polega na wspieraniu, pomaganiu osobom niesamodzielnym zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe. Zadaniem opiekuna medycznego jest również rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów osoby chorej lub niesamodzielnej, niezależnie od wieku czy postępu choroby. Opiekun medyczny współpracuje również z personelem medycznym (pomaga w zabiegach pielęgnacyjnych), ale też z zespołem terapeutycznym czy opiekuńczym.

Jaka jest różnica między pielęgniarką a opiekunem medycznym?

Bardzo często opiekun medyczny jest mylony z pielęgniarką, a warto wiedzieć, że są to dwa różne zawody.

Opiekun medyczny pomaga pielęgniarce w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych pacjenta czy w dbaniu o higienę lub przebieraniu osoby chorej. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna szczególną uwagę zwracać na otoczenie pacjenta – musi być ono czyste i schludne, by stworzyć przestrzeń przyjazną do powracania do zdrowia i rehabilitacji.

Dlaczego opiekun medyczny to przyszłościowy zawód?

Prognozy demograficzne pokazują, że zarówno Polska, jak i inne kraje Europy to społeczeństwa, które się starzeją. Z roku na rok będzie przybywać osób po 65. roku życia, które będą wymagały opieki. Sytuacji tej nie poprawia fakt, że w naszym kraju nie tylko brakuje pielęgniarek, ale też każdego roku jest ich coraz mniej, ponieważ przechodzą na emeryturę. Wszystko to sprawia, że opiekun medyczny będzie bardzo pożądanym zawodem, a osoby, które zdecydują się na ten kierunek, z łatwością znajdą pracę.

Jakie są obowiązki zawodowe opiekuna medycznego?

Poza wymienionymi obowiązkami, takimi jak pomoc w higienie i zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, opiekun medyczny udziela wsparcia emocjonalnego podopiecznemu, pomaga w różnego rodzaju aktywnościach, by pacjent zachował sprawność ruchową. Próbuje też przystosować pacjenta do zmian, które zachodzą w życiu wraz z wiekiem. Opiekun może również organizować czas wolny pacjenta i zapewniać mu zabawy i rozrywki manualne.

Jakie cechy powinien mieć opiekun medyczny?

Opiekun medyczny powinien przede wszystkim być bardzo odporny psychicznie i fizycznie i musi się charakteryzować dużą dozą empatii. Niezbędna w tym zawodzie jest również łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i schorowanymi.

Gdzie można znaleźć pracę?

Opiekun medyczny może pracować w domu pacjenta, ale też w różnego rodzaju placówkach, jako wsparcie dla personelu medycznego. Może znaleźć pracę w takich instytucjach jak:

  • szpitale
  • sanatoria
  • hospicja
  • domy pomocy społecznej
  • ośrodki rehabilitacyjne
  • prywatne kliniki
  • fundacje opiekujące się osobami starszymi

Jak zostać opiekunem medycznym?

By zostać opiekunem, należy się zapisać na kierunek OPIEKUN MEDYCZNY w Krakowie w naszej Policealnej Szkole Medycznej (Centrum Kształcenia Faber.) Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry), a zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Podczas nauki słuchacz dowie się, jak opiekować się osobą chorą i niesamodzielną, jak rozpoznawać problemy podopiecznych, jak planować czynności higieniczne i pielęgnacyjne. Po zakończonej nauce absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz dyplom.