Technik optyk – informacje o zawodzie

Cyfryzacja kolejnych stref naszego życia doprowadziła do tego, że wady wzroku dotyczą coraz większej i młodszej grupy ludzi. Nikogo nie dziwi więc fakt, że technik optyk jest bardzo pożądanym zawodem na rynku pracy. Jakie umiejętności powinien posiadać technik optyk? Jak zdobyć ten zawód?

Jak zdobyć wykształcenie w kierunku technik optyk?

Wystarczy zapisać się na kierunek technik optyk w Krakowie do naszej Szkoły Policealnej FABER. Nauka trwa 2 lata (4 semestry), natomiast zajęcia są prowadzone zaocznie ( 2 weekendy w miesiącu).

Przedmioty realizowane w kształceniu teoretycznym:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Podstawy optyki
3. Język obcy zawodowy
4. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
5. Dopasowanie pomocy wzroków
6. Wykonywanie pomiarów optycznych

Przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym:

1.Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
2.Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
3.Naprawianie elementów układów i przyrządów optycznych
4.Wykonywanie pomocy wzrokowych
5.Naprawa pomocy wzrokowych

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin).

Jakimi cechami powinien się charakteryzować technik optyk?

Technik optyk powinien wykonywać wszelkie czynności skrupulatnie i z wielką starannością. Co więcej, powinien też być komunikatywny, empatyczny i mieć dobry kontakt z klientem, w tym z dziećmi. Jego praca polega na rozmowie z pacjentami na temat doboru okularów, więc technik optyk (zwany też technikiem okularowym) służy dobrą radą i dzieli się po części swą wiedzą, by każdy pacjent/klient mógł poczuć się bezpiecznie.

Jakie zadania wykonuje technik optyk?

Głównym zadaniem osoby wykonującej ten zawód jest dobieranie odpowiednich oprawek i szkieł , na podstawie recepty wystawionej pacjentowi przez okulistę. Zajmuje się sprzedażą okularów, a także dba o czystość i sprawność urządzeń wykorzystywanych w zakładach optycznych. Do optyka klienci zgłaszają się również w celu naprawienia zepsutych okularów oraz ich konserwacji. Technik instruuje klientów w zakresie odpowiedniego dbania o okulary i wyjaśnia zasady pielęgnacji szkieł.

Technik optyk a zwiększanie kompetencji

Zdobycie zawodu technika optyka jest zazwyczaj pierwszym krokiem do podniesienia swoich kwalifikacji na tej ścieżce zawodowej. Osoba z tym zawodem może poszerzyć swoje umiejętności o samodzielne dobieranie szkieł pacjentowi – w tym celu należy skończyć uzupełniające kursy zawodowe, np. kurs refrakcji. Zdobyta na kursie wiedza pozwala technikowi zająć się pacjentem od początku do końca: od określenia wady wzroku pacjenta, po wybór odpowiednich oprawek i szkieł. Zdobycie nowych umiejętności jest też zazwyczaj momentem, w którym osoby pracujące w prywatnych firmach zamierzają otworzyć własny zakład optyczny.

Rynek pracy wciąż potrzebuje specjalistów w zawodzie technik optyk. Wybierając ten kierunek kształcenia, można sobie zagwarantować stabilną pracę na rynku, a niejednokrotnie dochodowy biznes. Skrupulatność w pracy oraz bardzo indywidualne podejście do każdego pacjenta poskutkuje sukcesem w branży.