Kierunki gratis

Szkoła policealna: · technik weterynarii, · technik rachunkowości, · technik informatyk, · technik bezpieczeństwa i higieny pracy, · technik usług kosmetycznych, · technik archiwista, · technik administracji, · florysta, technik optyk, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – wszystkie semestry Gimnazjum dla dorosłych – wszystkie semestry

Zapisz się ponownie

ZAPISZ SIĘ PONOWNIE LUB NA DRUGI KIERUNEK A OTRZYMASZ KURS GRATIS Promocja dotyczy absolwentów oraz obecnych słuchaczy Policealnej Szkoły Faber. Słuchacz lub  absolwent, który zapisze się ponownie  na dowolnie wybrany kierunek  w Szkole Policealnej otrzyma w prezencie krótki kurs gratis* (możliwość wyboru wśród kursów komputerowych, florystycznych, kosmetycznych- szczegóły w Sekretariacie)

Kurs gratis

KURS GRATIS* przy zapisie do Szkoły Policealnej lub Liceum Ogólnokształcącego Aby otrzymać kurs należy: uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w każdym miesiącu zapisać się do 31.07.2017 odbiór kursu po zakończonym semestrze czyli od lutego 2018, słuchacz może wybrać kurs Excel, Word, obsługa Internetu, kursy florystyczne i wizaż

30% rabatu dla uczących się na KKZ

30% rabatu dla osób uczących się na  Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, pod  warunkiem równoczesnego  zapisu na dowolny kierunek  w Szkole

Nagrody niespodzianki

Za przyprowadzonego znajomego, który się do nas zapisze, słuchacz otrzymuje NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ (losowanie nagród)*. Promocja dotyczy wszystkich uruchomionych kierunków w naborze WRZESIEŃ 2017. W Przypadku uczących się na KKZ osoba przyprowadzająca i przyprowadzona dostaje 5% rabatu od kwoty czesnego

Rabat dla przenoszących się z innych szkół

RABAT DLA PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH SZKÓŁ NA WYŻSZE SEMESTRY Słuchacz, który przeniesie się na wyższy semestr z innej szkoły  do  Faber, może otrzymać: rabat  50 zł miesięcznie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych 50% rabatu za egzamin zawodowy, maturalny, gimnazjalny.

7% rabatu

7% RABATU NA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW I OBECNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ FABER