Kierunki gratis

Szkoła policealna: · technik weterynarii, · technik rachunkowości, · technik informatyk, · technik bezpieczeństwa i higieny pracy, · technik usług kosmetycznych, · technik archiwista, · technik administracji, · florysta, technik optyk,

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – wszystkie semestry

Gimnazjum dla dorosłych – wszystkie semestry