Rabat dla przenoszących się z innych szkół

RABAT DLA PRZENOSZĄCYCH SIĘ Z INNYCH SZKÓŁ NA WYŻSZE SEMESTRY

Słuchacz, który przeniesie się na wyższy semestr z innej szkoły  do  Faber, może otrzymać:

  • rabat  50 zł miesięcznie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
  • 50% rabatu za egzamin zawodowy, maturalny, gimnazjalny.