Kurs gratis

KURS GRATIS* przy zapisie do Szkoły Policealnej lub Liceum Ogólnokształcącego

Aby otrzymać kurs należy:

  • uzyskać min. 50% obecności na zajęciach w każdym miesiącu
  • zapisać się do 31.07.2017
  • odbiór kursu po zakończonym semestrze czyli od lutego 2018, słuchacz może wybrać kurs Excel, Word, obsługa Internetu, kursy florystyczne i wizaż