kurs księgowy

Prowadzenie firmy od strony księgowej jest bardzo ważne. Bywa, że po odpowiednim przeszkoleniu jesteśmy w stanie sami zapewnić sobie obsługę księgową firmy co daje możliwość braku ponoszenia comiesięcznych kosztów wynikających ze współpracy z firmami zewnętrznymi. Na kursie organizowanym przez Nas nauczysz księgowości od podstaw.

Czas trwania: 120 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1550 zł (przy minimum 4-5 osobach)

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Rachunkowość (zasady organizacji, aktywa trwałe, zobowiązania finansowe, kredyty bankowe, ewidencja kosztów i produktów, sporządzanie sprawozdań finansowych, wynik finansowy i zamkniecie ksiąg)
• Prawo pracy, prawo gospodarcze i prawo cywilne- wybrane zagadnienia
• Prawo podatkowe
• Obsługa programu Symfonia
• Obsługa programu Płatnik

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ