Kurs Symfonia pomaga w kompleksowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Program jest wykorzystywany do rejestracji i przetwarzania danych. Dzięki zapoznaniu się z programem można znaleźć pracę w biurze księgowym lub rachunkowym. Polecamy serdecznie i zapraszamy do zapisów!

Czas trwania: 30 godzin
System nauki: dziennie, zaocznie lub wieczorowo
Cena: 1450 zł

W cenie zapewniamy:
• Wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe

Dokumenty wymagane do zapisu:
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu)

Program kursu:
• Wprowadzenie do rachunkowości (podstawowe pojęcia, zasady rachunkowości)
• Definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat
• Omówienie kartotek w aplikacji
• Obsługiwanie rozrachunków
• Rejestry VAT
• Deklaracje podatkowe i ich obsługiwanie
• Omówienie raportów
• Przygotowanie planu kont

Dokumenty po ukończeniu kursu:
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia
• Zaświadczenie MEN
• Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia

Kontakt:
tel. 797 746 786
e-mail: szkolenia@faber.edu.pl

ZAPISZ SIĘ