Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Terapeuta zajęciowy to coraz bardziej pożądany na rynku pracy zawód. Choć praca terapeuty zajęciowego nie jest prosta, gwarantuje szerokie możliwości zatrudnienia, ale jednocześnie może dawać dużo satysfakcji z pomocy innym. Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób możesz zyskać tytuł terapeuty zajęciowego i jak przebiega proces szkolenia!

Zawód terapeuty zajęciowego – najważniejsze informacje

Czym zajmuje się terapeuta zajęciowy? Przede wszystkim pomaga dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom z różnymi problemami w poprawie stanu psychicznego oraz/lub fizycznego, zapewniając organizację czasu, prowadzenie terapii zajęciowej, zajęcia relaksacyjne i nie tylko. Pacjenci poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej mają dążyć do usamodzielnienia w życiu codziennym. Najważniejsze zadanie terapeuty zajęciowego to zatem przywrócenie prawidłowych zdolności umysłowych i fizycznych oraz pomoc w powrocie do społecznego funkcjonowania pacjenta. Istotne jest również stałe podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego.

Czy terapeuta zajęciowy to zawód medyczny?

Mimo że terapeuta zajęciowy nie jest lekarzem, należy do wykwalifikowanego personelu medycznego średniego szczebla. Zawód medyczny oznacza, że terapeuci zajęciowi mogą pracować w wielu jednostkach medycznych, takich jak szpitale, poradnie rehabilitacyjne czy domy pomocy społecznej. Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, jednakże skupia się również, poza dialogiem, na tworzeniu indywidualnego planu działań terapeutycznych i wykonywaniu określonych aktywności psychosomatycznych, w tym pracy z ciałem i organizacji czasu poprzez ciekawe zajęcia czy ćwiczenia.

Szkoła policealna kształcąca w zawodzie terapeuty zajęciowego

Aby zostać terapeutą zajęciowym, należy ukończyć medyczną szkołę policealną. W Centrum Kształcenia Faber w Krakowie cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry) i jest całkowicie darmowy.

Kształcenie teoretyczne

Ważną częścią kształcenia w zawodzie terapeuty zajęciowego jest część teoretyczna, gdzie słuchacz dowiaduje się wszystkiego na temat procesu terapeutycznego i rodzajów terapii zajęciowej, a także diagnozowania pacjenta i planowania terapii. Przyszły terapeuta zajęciowy poznaje też język obcy zawodowy.

Praktyka zawodowa

Nawet najlepiej poznana teoria nie wystarczy, by zostać terapeutą zajęciowym. Zajęcia praktyczne polegają na przeprowadzaniu różnych technik terapeutycznych oraz na ich monitorowaniu i dokumentowaniu. Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni.

Zdanie egzaminu

Po ukończeniu zajęć słuchacz szkoły policealnej przystępuje do egzaminu, który weryfikuje na poziomie teorii i praktyki, czy jest on w pełni przygotowany do wykonywania zawodu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego

Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie terapeuty zajęciowego, tj. MED.13 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej. Ponadto absolwent zyskuje świadectwo o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN oraz dyplom w zawodzie i suplement w języku polskim i angielskim.

Choć obowiązki terapeuty zajęciowego bywają wyczerpujące, jest to praca niezwykle satysfakcjonująca i rozwijająca. Jeśli więc chcesz zostać terapeutą zajęciowym, zapraszamy do zapisu do naszej szkoły policealnej w Krakowie!