Ortoptysta – kim jest i czym się zajmuje?

Ortoptysta – kim jest i czym się zajmuje?

Oczy są jednym z najważniejszych narządów, wiąże się z nimi jednak mnóstwo zaburzeń, które mogą rzutować na codzienne funkcjonowanie człowieka. Istnieje na szczęście wielu specjalistów, którzy zajmują się leczeniem zaburzeń wzroku. Obok okulisty, optyka i optometrysty jest też ortoptysta. Kim jest ortoptysta i na czym polega ten zawód?

Ortoptystyka

Ortoptystyka często jest mylona z optometryką. Jednak podczas gdy optometryka wiąże się głównie z doborem okularów czy soczewek kontaktowych oraz wykonywaniu ogólnych badań diagnostycznych oczu, ortoptystyka to dziedzina, która zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami widzenia obuocznego. To dość rzadka, a przez to wyjątkowo cenna specjalizacja, pożądana na rynku pracy. To diagnozowanie, badanie i leczenie wielu dolegliwości związanych z narządem wzroku, a także jego rehabilitacja. Ważnym aspektem jest praca z dziećmi i wczesne wykrywanie u nich schorzeń związanych z nieprawidłowym widzeniem.

Na czym polega zawód ortoptysty?

Choć ortoptysta nie jest lekarzem (zawód nie wymaga ukończenia studiów medycznych), jest to zawód medyczny, który można uprawiać po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Technicy ortoptyści badają zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wykonują liczne badania, np. badanie ostrości wzroku czy badanie ruchomości gałek ocznych. Nieprawidłowa akomodacja oka, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej lub problem z uzyskiwaniem ostrości przedmiotów to tylko kilka z wielu zaburzeń, jakie leczą ortoptyści. Zawód polega również na nieinwazyjnym leczeniu schorzeń poprzez opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych, np. usprawnianie narządu wzroku, a dokładniej mięśni odpowiadających za pracę gałek ocznych. Ortoptysta dobiera także soczewki kontaktowe i okulary oraz przygotowuje pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Co bada ortoptysta?

Do podstawowych zadań ortoptysty należy badanie:

 • kąta zeza,
 • ostrości widzenia,
 • oczopląsu,
 • wad refrakcji (polegających na nieprawidłowym docieraniu światła do siatkówki oka),
 • akomodacji (badanie ostrości widzenia przedmiotów znajdujących się w małej i dużej odległości),
 • stopni widzenia obuocznego,
 • ruchomości gałek ocznych,
 • równowagi sensorycznej oczu,
 • zaburzenia widzenia stereoskopowego.

Praca ortoptysty

Ortoptystyka daje szereg możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Ortoptysta znajdzie pracę m.in. w:

 • poradniach leczenia zeza,
 • szpitalnych oddziałach okulistycznych,
 • zakładach optycznych,
 • gabinetach okulistycznych i ortoptycznych,
 • poradniach patofizjologii widzenia,
 • przedszkolach dla dzieci zezujących i niedowidzących.

Ortoptystyka w szkole policealnej

Aby zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie ortoptysty, należy ukończyć szkołę policealną. Zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jeżeli interesuje Cię zdobycie wiedzy w zakresie ortoptystyki, zapisz się do Centrum Kształcenia Faber w Krakowie. Nasza szkoła policealna to 2 lata nauki, atrakcyjne czesne i wykwalifikowana kadra pracownicza, która przekaże Ci całą wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu. Skontaktuj się z nami już dziś!