Podnoszenie kwalifikacji w liceum dla dorosłych – dlaczego warto?

Różne sytuacje losowe, jak np. wczesne macierzyństwo czy poważna choroba członka rodziny, mogą sprawiać, że nauka w szkole podstawowej czy zawodowej musi zostać przerwana. W dorosłym życiu osoby, które nie mają świadectwa dojrzałości, mogą mieć z tego powodu trudności ze znalezieniem wymarzonej pracy. Co w takiej sytuacji zrobić? Pogodzić się ze swoim losem? Oczywiście, że nie. Rozwiązaniem tego problemu jest zapisanie się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Faber. Jak wygląda nauka w naszej szkole i dlaczego warto zdecydować się na taki krok?

Jak funkcjonuje liceum dla dorosłych?

Liceum ogólnokształcące Faber jest szansą na podwyższenie swoich kompetencji na rynku pracy. Zapisanie się do szkoły jest pierwszym krokiem w znalezieniu lepszego i korzystniejszego finansowo zawodu. Szkoła dedykowana jest osobom, które ukończyły naukę na etapie szkoły niższego szczebla i które chcą zdobyć wykształcenie średnie. Oczywiście istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W zależności od ukończonej szkoły nauka trwa od 2 do 4 lat i realizowana jest w trybie zaocznym. Za cały okres nauki nie jest pobierana żadna opłata, czyli koszt nauki to okrągłe 0 zł!

Przedmioty realizowane w liceum dostępne są w zakresie podstawowym, rozszerzonym i uzupełniającym. Pełne informacje znajdują się tutaj: https://faber.edu.pl/szkoly/licea-ogolnoksztalcace-dla-doroslych/

Liceum dla dorosłych – zalety

Niewątpliwą zaletą nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych jest zaoczny tryb nauki. Dzięki temu słuchacz ma możliwość realizowania się na gruncie prywatnym, ale też zawodowym. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, więc można też zaplanować sobie czas w co drugi weekend na realizację własnych pasji czy na spędzenie go z rodziną lub przyjaciółmi.

Kolejnym atutem jest brak opłat za naukę, dzięki czemu domowy budżet nie będzie nadszarpnięty.

W naszej szkole istnieje również możliwość jednoczesnego uczęszczania na jeden z wybranych kursów, które pomagają zdobyć zawód. To pozwala zwiększać swoje szanse na rynku pracy już na etapie uczenia się w liceum ogólnokształcącym.

Jak zapisać się do liceum dla dorosłych?

W liceum dla dorosłych w Krakowie ograniczyliśmy formalności do minimum. By zapisać się do szkoły, wystarczy dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, 2 zdjęcia legitymacyjne oraz dowód tożsamości do wglądu.

Kontynuowanie nauki, nawet po dłuższej przerwie, w liceum dla dorosłych, to doskonała propozycja dla wszystkich osób, które z jakichś powodów nie zdobyły średniego wykształcenia w przeszłości. To szansa na lepszą pracę i satysfakcjonującą karierę zawodową. Przekonaj się, że świadectwo ukończenia liceum dla dorosłych otwiera wiele drzwi!