Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – czesne 0 zł

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką. Po ukończeniu szkoły słuchacz będzie w pełni przygotowany do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znalezienia atrakcyjnej pracy.

Informacja o szkole

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Podbudowa: gimnazjum, ośmioletnia szkoła podstawowa lub zasadnicza szkoła zawodowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Forma kształcenia: zaoczna (sobota – niedziela co 2 tygodnie)
Zajęcia odbywają się systemie zaocznym sobotnio–niedzielnym, co dwa tygodnie.
Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku ministerialnym. Można również przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

Wymagane dokumenty

    • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla

 

    • 2 zdjęcia legitymacyjne

 

    • dokument tożsamości

 

  • podanie o przyjęcie dostępne w sekretariacie lub formularz zgłoszeniowy


ZAPISZ SIĘ