Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – czesne 0 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla osób, które planują zdobyć wykształcenie średnie oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.
Zaoczna forma kształcenia pozwala słuchaczom bez problemu łączyć pracę zawodową z nauką.
Po ukończeniu Liceum, słuchacz  ma możliwość kontynuowania nauki  na wymarzonym kierunku, np. w  naszej Szkole Policealnej, Szkole Medycznej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, dzięki temu uzyska niezbędne uprawnienia do wykonywania pracy.

Czesne 0 zł – cały okres nauki

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Informacja o szkole

Typ szkoły: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia odbywają się  sobota – niedziela, co 2 tygodnie)
Cykl kształcenia: 3 lata lub 4 lata, w zależności od ukończonej szkoły

W przypadku absolwentów, którzy ukończyli:
Szkołę Podstawową – starą- ośmioletnią- nauka trwa 3 lata
Szkołę Podstawową – nową ośmioletnią – nauka trwa 4 lata
Gimnazjum – nauka trwa 3 lata
Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa 2 lata (zajęcia rozpoczynają się od III semestru, czyli od drugiej klasy) – dlatego okres nauczania trwa 4 semestry, czyli 2 lata).

Zapisując się do Liceum, można jednocześnie wybrać jeden z zawodów prowadzonych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. W ciągu tego samego okresu nauki można równocześnie uczyć się w Liceum oraz zdobywać wiedzę i kwalifikację w wybranym zawodzie.

Oferta naszych kursów zawodowych znajduje się pod linkiem: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują:
•świadectwo ukończenia szkoły wydane na druku MEN.

Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

Realizowane przedmioty

Zakres podstawowy:
• Język polski
• Język angielski
• Historia
• Wiedza o społeczeństwie
• Podstawy przedsiębiorczości
• Geografia
• Biologia
• Chemia
• Fizyka
• Matematyka
• Informatyka
Zakres rozszerzony:
• Geografia
• Język polski
Zakres uzupełniający:
• Historia i społeczeństwo

Wymagane dokumenty

• oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• dokument tożsamości (do wglądu)


ZAPISZ SIĘ