Dlaczego technik weterynarii to ciekawy kierunek?

Jednym w Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dostępnych w naszym Centrum Kształcenia Faber jest Technik Weterynarii. Jest to kierunek dedykowany osobom, które swoje życie zawodowe chcą związać ze zwierzętami, jednak nie chcą poświęcać aż pięciu lat na studia weterynaryjne. Podobnie jak zawód weterynarza, także praca technika weterynarii może przynieść sporo satysfakcji. Dlaczego konkretnie warto zdecydować się na ten kierunek?

Jak zostać technikiem weterynarii?

By w przyszłości można było się pochwalić dyplomem w tym zawodzie, należy zapisać się na kurs TECHNIK WETERYNARII w Krakowie, w Centrum Kształcenia Faber. Kształcenie trwa 2 lata (4 semestry) i może się odbywać w piątki, soboty i niedziele lub inne wybrane dni tygodnia.

Do zapisu na ten kierunek potrzebne są następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły (na druku otrzymanym po kontakcie z sekretariatem szkoły),
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (szkoły podstawowej 8-letniej lub gimnazjum lub ZSZ lub szkoły średniej),
• dokument tożsamości (do wglądu),
• 1 zdjęcie legitymacyjne,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w sekretariacie szkoły przy zapisie).

W ramach kursu realizowane są następujące przedmioty:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Określenie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych
3. Język angielski zawodowy
4. Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
5. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
6. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
7. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

W ramach przygotowania do wykonywania zawodu należy także odbyć praktyki, które trwają 8 tygodni (280 godzin).

Jakie uprawnienia ma technik weterynarii?

Codzienna praca technika weterynarii tylko nieznacznie różni się od obowiązków weterynarza, gdyż nie może jedynie usypiać zwierząt, wypisywać recept czy przeprowadzać zabiegów chirurgicznych.

Do podstawowych zadań technika weterynarii należy:

 • odbieranie porodów
 • podawanie leków bez recepty,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku złamań, zranień, zadławień i niedyspozycji żołądkowo-jelitowych,
 • wykonywanie próbek laboratoryjnych,
 • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych i sekcjach zwłok,
 • wykonywanie badań klinicznych,
 • uspokajanie wystraszonych wizytą zwierząt.

Gdzie może pracować technik weterynarii?

Okazuje się, że możliwości zawodowe osoby z tytułem technika weterynarii są bardzo szerokie. Technik może znaleźć pracę w takich miejscach jak:

 • przychodnie i lecznice dla zwierząt,
 • ogrody zoologiczne,
 • schroniska dla zwierząt,
 • przemysłowe fermy zwierzęce,
 • zakłady hodowli i unasieniania zwierząt
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • weterynaryjna inspekcja pracy,
 • nadzory sanitarno-weterynaryjne,
 • firmy związane z agrobiznesem.

Ciekawą ścieżką zawodową może być także prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego.

Czy warto zostać technikiem weterynarii?

Decydując się na kierunek technik weterynarii, należy się liczyć z tym, że trzeba będzie opanować sporo materiałów. W końcu jest to zawód, w którym konieczna jest wiedza z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt. Trzeba nauczyć się wszystkiego o zwierzęcych chorobach, dolegliwościach oraz sposobach pielęgnacji. Atutem zdobycia tego zawodu jest jednak fakt, że cały proces nauki trwa jedynie dwa lata, a po jego ukończeniu (i zdaniu pozytywnie egzaminów) otwiera się wachlarz możliwości zawodowych. Warto oczywiście zaznaczyć, że jest to praca, która daje dużo satysfakcji, którą daje codzienny kontakt ze zwierzętami i możliwość niesienia pomocy.