Technik Weterynarii – Kraków


Technik Weterynarii 324002

Opis zawodu

Kochasz zwierzęta i chcesz im pomagać?

Wybierz zawód Technik Weterynarii – Kraków

Technik Weterynarii to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności, nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej, która jest wykorzystywana przez weterynarza

Jego głównymi zadaniami będzie opiekowanie się zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych, podawanie leków dostępnych bez recepty oraz tych przypisanych przez weterynarza, wykonywanie zabiegów o charakterze sanitarno-higienicznych i fizykoterapeutycznym, pobieranie próbek przeznaczonych do analizy laboratoryjnej a także wykonywanie wszelkich badań, które będą niezbędne technikowi do udzielenia wymaganej pierwszej pomocy. Właśnie pierwszej pomocy może udzielać zwierzętom gdy sprawa dotyczy złamania, zadławienia, zranienia, porodu lub niedyspozycji żołądkowo-jelitowych. Pełni rolę asystenta przy operacjach i zabiegach chirurgicznych a także podczas sekcji zwłok zwierząt.

Gdzie będziesz pracował jak technik weterynarii?

Technik weterynarii będzie więc pracował samodzielnie gdzie jego kompetencje pokrywają się ze stawianymi zadaniami i jako asystent weterynarza w ośrodkach leczniczych dla zwierząt, w zoologicznych ogrodach, schroniskach, fermach i zakładach hodowlanych, w przetwórstwie spożywczym czy nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Nasz absolwent będzie mógł między innymi znaleźć zatrudnienie jako specjalista od zabiegów kosmetycznych zwierząt.

Uzyskane wykształcenie daje możliwości na samodzielne założenie i skuteczne prowadzenie gospodarstwa rolniczego albo podjęcie zatrudnienia w wielkich firmach w dziedzinie agrobiznesu.

Atrakcyjne czesne –  szczegóły w Sekretariacie
Cykl Kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma kształcenia: stacjonarna lub dzienna

Istnieje możliwość nauki na wybranej kwalifikacji.
Państwowy tytuł zawodowy Technik Weterynarii można uzyskać wyłącznie po zrealizowaniu dwóch kwalifikacji.

Dla zawodu technik weterynarii obecnie wyodrębniono następujące kwalifikacje:
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

Dokumenty wymagane do zapisu :

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na druku dostępnym w Sekretariacie szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • 2 zdjęcia (legitymacyjne)
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie do lekarza medycyny pracy do odbioru w Sekretariacie szkoły przy zapisie)

Realizowane przedmioty

Praktyki zawodowa 4 tygodnie ( 160h)
*zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

UWAGA: zajęcia praktyczne organizowane są w specjalistycznych placówkach weterynaryjnych, w ośrodkach kształcenia praktycznego oraz pracowniach szkolnych.

Wiedza i umiejętności Absolwenta

Absolwenci znajdują pracę:

 • w gabinetach i przychodniach leczniczych dla zwierząt
 • w firmach zajmujących się usługami inseminacyjnymi
 • w firmach zajmujących się hodowlą zwierząt
 • w ośrodkach zajmujących się pielęgnacją lub rehabilitacją zwierząt

Absolwent FABER Centrum Kształcenia otrzyma:

 • Świadczenie o ukończeniu szkoły policealnej na druku MEN
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (po zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie Technik Weterynarii oraz suplement w języku polskim i angielskim (po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji)

Kwalifikacja RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Kwalifikacja RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego


ZAPISZ SIĘ